Hockey Technisch Beleid

Hockey Technisch Beleid

Hockeyclub Ypenburg (HCY) is een vereniging waar kinderen, jongeren en volwassenen met plezier samen kunnen trainen en spelen, op hun eigen niveau. Of het nou prestatiegericht is, of recreatief, het gaat erom dat je door ontwikkeling maximaal plezier beleeft aan de hockeysport.

HCY voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vorming van de jeugd. Op de vereniging ontstaan vriendschappen, leren kinderen om te gaan met verschillen, krijgen ze zelfvertrouwen door successen samen te vieren en leren ze omgaan met tegenslagen en teleurstelling. Oudere jeugd ontwikkelt zich tot voorbeeld voor de jongste jeugd en is betrokken bij de ontwikkeling in training, coaching en arbitrage van de jongste jeugd.

We kennen binnen HCY de volgende niveaus:

  • Prestatiehockey: De eerste en tweede teams streven naar het hoogst haalbare niveau.
  • Breedtehockey: Naast niveau wordt bij de teamindelingen ook rekening gehouden met sociale aspecten.

 

Prestatiehockey

Onder Prestatiehockey spelers verstaat HCY: Talentvolle spelers die de discipline hebben om het maximale met het team te willen bereiken en het uiterste uit zichzelf willen halen waarbij de speler bereid is altijd aanwezig te zijn en zich committeert aan de teamafspraken en gedragsregels van de vereniging.

HCY ziet Prestatiehockey als een belangrijk onderdeel van de vereniging. HCY streeft ernaar om bijvoorbeeld met Heren 1 en Dames 1 aansprekend hockey te spelen en in de regio een vooruitstrevende positie in te nemen op het gebied van Presentatiehockey.

HCY ziet de eigen jeugdopleiding als een belangrijk instrument om bovenstaande te bereiken. De ontwikkeling van de jongste jeugd heeft een prominente plaats in de organisatie en de doorstroom naar de junioren en senioren is een belangrijk aandachtspunt. De seniorenlijn is herkenbaar en vooral bereikbaar zijn voor de eigen jeugdspelers. Zijn worden bij voorkeur ingezet voor diverse activiteiten binnen HCY, waaronder het coachen en trainen van jeugdspelers.

Het eerste team wordt gezien als het sterkste team, in zijn totaliteit als team, niet op basis van het individu. In de C tot en met A lijn fungeren de tweede teams als ontwikkelingsteam voor de aankomende talenten van HCY die de stap naar het eerste team nog moeten maken en ook als opvangteam voor reservespelers van de eerste teams.

Bij de samenstelling van deze twee teams worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

Eerste team:

 

  • Kwalitatief het beste en meest talentvolle team, met gemotiveerde spelers
  • Uitgaande van tweedejaars spelers, aangevuld waar mogelijk met uitzonderlijk talent uit de eerstejaars lijn.

 

Tweede team:

 

  • Spelers die zo goed als mogelijk kunnen aanhaken bij het niveau van het eerste team
  • Uitgaande van eerstejaars spelers, eventueel aangevuld met tweedejaars als dat het team en de individuele spelers ten goede komt

 

Teams die zijn aangemerkt als eerste en tweede team worden gefaciliteerd om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen op het waterveld. Ter ondersteuning zal 1 van de 2 trainingen tenminste op het waterveld zijn. Ook zal de club er op toezien dat deze teams zo goed mogelijk worden ondersteund bij het teammanagement als zijnde trainers en coach. Bij de zaalcompetitie bestaat de mogelijkheid tot het indelen van een extra team het zogenaamde J/M12 team, zodat zoveel mogelijk spelers speeltijd hebben in de zaal.

Breedtehockey

Onder Breedtehockey verstaat HCY: Spelers op eigen niveau waarbij de speler bereid is altijd aanwezig te zijn en zich committeert aan de teamafspraken en gedragsregels van de vereniging.

HCY biedt hockey voor iedereen op zijn of haar eigen niveau. Bij het formeren van de breedteteams wordt naast niveau, rekening gehouden met sociale aspecten. Met andere woorden, hier wordt rekening gehouden met gelijkgestemden die in hetzelfde team willen spelen en met vertrouwde combinaties binnen de huidige teams. Breedtehockey biedt ook mogelijkheden voor de instroom van nieuwe, soms onervaren, spelers die bij HCY willen spelen.

Bij de Breedtehockey wordt gestreefd naar zoveel mogelijk aansluiting bij de Prestatiehockey teams: zonder Breedtehockey bestaat er geen Prestatiehockey. Indien een speler in een breedteteam zich met dusdanige grote stappen ontwikkelt en de intentie heeft prestatiegericht te willen gaan hockeyen, zal actie worden ondernomen om met een Prestatiehockey team mee te trainen of spelen, indien daartoe ruimte is.

Het Hockey Technisch Beleid is terug te vinden op ons intranet achter de login of via deze link: HTBeleid 2020