Arbitrage

Arbitrage

Het is voor alle leden verplicht om vanaf de B-leeftijd je scheidsrechterskaart (CS-kaart) te halen en om wedstrijden te fluiten. Hoe meer scheidsrechters er zijn, hoe minder vaak iedereen ingedeeld hoeft te worden om een wedstrijd te fluiten. Zo kunnen we de ‘belasting’ spreiden. Tot je je kaart hebt, zal je als team (vanaf de B) ook worden ingedeeld om te fluiten. 

Als A/B-speler word je in principe ingedeeld bij wedstrijden van teams uit twee lijnen lager. Speel je zelf in de B, dan word je ingedeeld om te fluiten in de D-lijn.     

Wedstrijden van de A en B-jeugd (en sommige wedstrijden van de C-jeugd) worden geleid door 1 speler uit een seniorenteam samen met een ouder, hoe meer ouders per team met een kaart, hoe minder vaak deze hoeven te fluiten.

Omdat in de zaalcompetitie elk team zelf voor scheidsrechters dient te zorgen, worden ouders nadrukkelijk aangemoedigd hun kaart te halen. De richtlijn is dat per jeugdteam (A t/m D) tenminste vier ouders in het bezit zijn van een CS-kaart.

Scheidsrechters worden ingedeeld door de scheidsrechterscommissie, maar zij kunnen ook zichzelf indelen. De aanwijzing gebeurt via LISA. Iedereen die staat opgesteld ontvangt een mail vanuit LISA met de gegevens over de datum en de tijd van de te fluiten wedstrijd.

Ouders en andere vrijwilligers in het bezit van een scheidsrechterskaart worden aangewezen op basis van vrijwilligheid en beschikbaarheid. Iedereen die als scheidsrechter staat ingedeeld is verplicht om de wedstrijd zelf te fluiten, dan wel voor tijdige en passende vervanging te zorgen.

Vervanging probeer je in eerste instantie binnen je eigen team te regelen. Lukt dat niet, vraag dan om hulp bij je coach of teammanager (jeugd) of aanvoerder (senioren). Zoek vervolgens zelf ook buiten je team naar een passende vervanger.

Iedereen is verplicht om het wedstrijdschema op de site en/of zijn/haar mail te checken of hij/zij als scheidsrechter staat opgesteld. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de registratie van zijn/haar correcte contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummers) in Mijn HCY. Het excuus dat je niet op de hoogte was van een fluitbeurt geldt niet. Als je niet komt opdagen om de aangewezen wedstrijd te fluiten, krijg je een nieuwe en een extra fluitbeurt (zie sanctiebeleid in het Arbitragebeleid). Iemand die te laat bij een wedstrijd verschijnt waardoor de wedstrijd te laat start, kan een extra fluitbeurt toegewezen krijgen.

Als binnen één team een of meer leden herhaaldelijk niet op komen dagen, dan kan de scheidsrechterscommissie besluiten om voor dat team een of meer wedstrijden geen scheidsrechters aan te wijzen. Het team dient dan zelf voor scheidsrechters te zorgen. Dit om te voorkomen dat teamleden steeds weigeren elkaar te vervangen.

Scheidsrechters hebben de vrijheid om zichzelf in te delen voor wedstrijden, echter geldt er een uitzondering bij sommige teams, de wedstrijden zijn geblokkeerd bij:     

A, B en C-jeugd: hier worden alle wedstrijden van de 1e klasse en hoger + alle 1e-teams geblokkeerd voor het zelf indelen.

Seniorenteams: hier worden Heren 1, Dames 1, Herenteams uitkomend in 3e klasse en hoger Damesteams uitkomend in 1e klasse en hoger geblokkeerd voor het zelf indelen.

Aan de start van iedere nieuwe veldcompetitie, deelt de arbitragecommissie alle wedstrijden in qua niveau, op basis van fluiten van wedstrijden. Wanneer scheidsrechters in aanmerking willen komen om op een hoger niveau te fluiten, dienen zij minimaal het aantal veldwedstrijden op huidig niveau gefloten te hebben, waarna ze een beoordeling kunnen aanvragen bij de arbitragecommissie ([email protected]

Niveau 1: bondsscheidsrechter (vanaf niveau F,3);
Niveau 2: bondsscheidsrechter in opleiding / 25 veldwedstrijden van niveau 3 gefloten;
Niveau 3: 15 veldwedstrijden van niveau 4 gefloten;
Niveau 4: 6 veldwedstrijden van niveau 5 gefloten;
Niveau 5: beginner, iedereen die het scheidsrechtersexamen heeft gehaald, start op niveau 5.

Zonder CS kaart wordt er geen niveau toegekend.  In uitzonderlijke gevallen, kan de arbitragecommissie een ander (hoger/lager) niveau toekennen.

Voor vragen ten aanzien van wedstrijd niveaus, kun je ten allen tijden contact opnemen met de arbitragecommissie ([email protected]).

De scheidsrechtersexamens zullen plaatsvinden in september/oktober voor alle 1e jaars B, spelers boven 1e jaars B die nog geen kaart hebben en ouders die graag een kaart willen halen. Het halen van je CS-kaart is verplicht voor alle spelers vanaf de B (Trimmers uitgezonderd).

Na de zaal zullen er examens plaatsvinden voor C-spelers en ouders die graag hun kaart willen halen, deze zijn niet verplicht.