Zo doen dat we dat bij HCY! Regel 2
25 Januari

Zo doen dat we dat bij HCY! Regel 2


Binnen HCY vinden we spelplezier, respect en sportiviteit de voornaamste aspecten van de hockeysport. Ongeacht of je in een selectieteam of breedteteam speelt. Een set van vaak ongeschreven ‘spelregels’ en afspraken ondersteunt de teams bij het nastreven hiervan.

Elke week lichten we zo’n spelregel van HCY toe.

Spelregel/afspraak 2: De Technische Commissie neemt de besluiten over de teamindeling.

Toelichting: Teams worden aan het eind van het seizoen voor het volgend seizoen samengesteld op basis van onder andere STICKS formulieren, gesprekken met coaches en trainers en individuele wensen, voor zover deze bekend zijn bij de technische commissie (TC). De TC streeft met behulp van alle beschikbare informatie naar een zo goed mogelijke verdeling van de spelers over de lijn. Aantallen spelen hierbij ook een rol. Voor zover mogelijk wordt gekeken naar posities in een team. Bij het samenstellen van de teams wordt altijd meegekeken en/of meegedacht door minimaal één andere lijnco. Een trainer/coach, maar ook de lijnco, beoordeelt zijn eigen kind nooit. Wijzigingen in teams kunnen alleen in overleg met de TC worden doorgevoerd en uitsluitend als dit geen van de andere spelers en/of teams schaadt.

Spelers blijven in principe zoveel mogelijk binnen hun eigen lijn, tenzij team- of clubbelang het nodig maakt hierin andere besluiten te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan halve teams die overblijven. Een ingediend verzoek bij de TC wordt altijd zorgvuldig bekeken en individueel behandeld, maar er is geen garantie dat een verzoek ook tot een aanpassing leidt. Het besluit om wel of niet tot een wijziging over te gaan wordt altijd toegelicht. Een eerder toegekende uitzondering schept geen automatisch precedent voor een soortgelijke situatie.

Meer info op onze website of in dit document: