1. H1 Silvercup 2018 01.jpg 12. Hockeymeisje 02.jpg 10. Foto benen.jpg 3. H1 Silvercup 2018 03.jpg 15. H1 Silvercup 2018 08.jpg 5. H1 Silvercup 2018 04.jpg 7. Hockeymeisje 01.jpg 2. Foto vlag.jpg 11. H1 Silvercup 2018 06.jpg 14. veld1.jpg 6. esmeelooijen.jpg 4. mb1kampioen2014.jpg 8. terrasmeubilair.jpg 9. H1 Silvercup 2018 05.jpg 13. H1 Silvercup 2018 07.jpg
Handige links
Webcam
Hockey.nl
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast


Club leeft mee, enquête groot succes!

6-12-2018


Dat de betrokkenheid van leden bij de club hoog is, bleek nog maar eens uit de geweldige respons op de enquête de afgelopen twee weken. Ruim 400 ingevulde formulieren ontving de taskforce HCY Go.
Daarnaast gaven ook boven verwachting veel mensen aan dat ze zich als bestuurslid of commissielid willen inzetten voor HCY. Een resultaat waar we trots op zijn!

Door het overweldigende succes heeft de taskforce HCY Go besloten de informatieavond voor bestuursfuncties op 10 december op te schorten. Ze wil zich beter voorbereiden naar aanleiding van de vele aanmeldingen en input vanuit de leden. Iedereen die zich heeft aangemeld voor een bestuursfunctie of functie in de TC en/of de informatieavond wordt persoonlijk geïnformeerd.

Bestuursprofielen
De komende week stelt de werkgroep Bestuur en TC de profielen van de bestuursleden en de leden van de technische commissie op, zodat  toekomstige bestuurs- en TC leden beter voor ogen krijgen wat deze functies inhouden. Deze profielen zijn volgende week te raadplegen op de website van HCY. Op basis van deze profielen vinden gesprekken met de kandidaten plaats. Mocht je nog interesse hebben in een bestuursfunctie of een functie in de Technische Commissie en je hebt je nog niet aangemeld, dan kan dat nog steeds via: [email protected] 


Uitwerking ledenraadpleging
De werkgroep peilstok gaat deze week aan de slag met de input uit de enquêtes. De wensen, aanbevelingen en knelpunten die hieruit naar voren komen, worden volgende week doorgenomen. De resultaten worden na analyse ook met de leden gedeeld. De volgende stap is om al de input te vertalen naar adviezen voor het komende bestuur, dat naar verwachting op 16 januari tijdens de ALV wordt gekozen. De samenstelling en installatie van het bestuur loopt niet via HCY go maar moet goedgekeurd worden door de ALV. Noteer deze datum dus alvast in je agenda! 
De adviezen voor werking van bestuur en technische commissie, adviezen vanuit de leden en advies voor duurzame communicatie van en naar de leden vormen samen een adviesdocument opgesteld vanuit de taskforce HCY Go.

Wat is HCY Go?
HCY Go is een tijdelijke groep leden die hun kennis en kunde willen bundelen om het nieuwe bestuur een vliegende start te laten maken. Dit alles met als doel: om HCY nog mooier en toekomstbestendiger te maken. HCY Go is ontstaan na het aftreden van het bestuur begin november. Deze taskforce wil tijdens de ALV van 16 januari 2019 een voorstel voor inrichting bestuur en aanbevelingen voor de toekomst presenteren aan de leden. HCY Go kent vier werkgroepen Coördinatie, Bestuur & TC, Peilstok en Communicatie. Na de installatie van bestuur houdt de taskforce op te bestaan en kan desgewenst een adviesfunctie blijven vervullen.

Werkgroep Coördinatie – planning, afstemming en voortgang HCY Go
Aanspreekpunt: Albert Goense

Werkgroep Peilstok - verzamelen, analyseren van knelpunten en ideeën en deze omzetten tot aanbevelingen
Aanspreekpunt: Robbert Luijpen

Werkgroep Bestuur en Technische Commissie (TC) – advies over structuur en werking van het bestuur, opstellen profielen en rollen van bestuursleden en werving nieuwe bestuursleden;
Aanspreekpunt: Jasper Bremer

Werkgroep Communicatie – eenduidige communicatie naar leden over het traject en zorgen dat iedereen en een bijdrage kan leveren, advies over aanpak duurzame communicatie. 
Aanspreekpunt: Babette van der Wijst