Agenda item

Informatie/klankbordavond Hockey Technisch Beleid

dinsdag 12 november 2019   |   20:00 - 22:00   |   Geen locatie ingevoerd
Bestuur en Technische Commissie gaan met ouders en leden in gesprek over ons Hockey Technisch Beleid. Dit zullen we doen aan de hand van het concept-document Hockey Technisch Beleid 2020. Deze is via deze link te vinden op onze website: https://hcypenburg.nl/files/documenten/2019111_Hockey%20Technisch%20Beleid%20HCY%202020%20concept.pdf
Wij willen iedereen vragen om dit document door te lezen als voorbereiding op deze avond. 

Het document is in concept en dus nog in beweging. De bedoeling is dat we een finale versie in een eerstvolgende ALV inbrengen als beslisdocument.

Komt allen naar deze avond om mee te praten, maar meld je wel even aan via [email protected].