6 juni: Algemene Leden Vergadering
24 Mei

6 juni: Algemene Leden VergaderingOp dinsdagavond 6 juni is er weer een Algemene Leden Vergadering in het clubhuis.

De agenda is per mail toegezonden en staat ook achter de login op de website. Op de agenda staan de volgende punten:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 20 februari 2023 (ter vaststelling)
4. Aftreden bestuurslid Roy de Jong
5. Portefeuille verdeling bestuur
6. Voordracht kascontrolelid Tessa Kok (ter goedkeuring)
7. Conceptbegroting seizoen 2023-2024
8. Update project duurzaamheid
9. Update project kleding
10. Update strategie
11. Update 1e evaluatie flexvormen
12. Leden van Verdienste (ter goedkeuring)
13. Rondvraag
14. Sluiting

Wij hopen zo veel mogelijk leden en ouders in het clubhuis te verwelkomen!