Lidmaatschap

Lidmaatschap

Nieuwe leden zijn van harte welkom op Hockeyclub Ypenburg!

Om lid te worden van HCY klik op deze link. Aanmelden kan gedurende het hele jaar. Het verenigingsjaar bij HCY loopt van 1 juni t/m 30 mei.

Plaatsing is afhankelijk van de hoeveelheid aan- en afmeldingen en de hoeveelheid teams voor komend seizoen. HCY houdt geen wachtlijsten meer aan en het moment van inschrijven biedt geen garantie op plaatsing. Leden die bij ingaan van het nieuwe seizoen geplaatst kunnen worden, krijgen uiterlijk 30 juni bericht, voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

Voor vragen kan je een WhatApp bericht sturen naar de ledenadministratie via 06-30207538.

Proeftraining

Het is mogelijk (afhankelijk van de plaatsing) om een proeftraining te volgen voordat je besluit om lid te worden van HCY. Vul dan het aanmeldformulier in. Je kan na het volgen van de proeftraining besluiten of je lid wilt worden. Het proeflidmaatschap wordt dan omgezet in een definitief lidmaatschap.

Funkey hockey

Kinderen geboren tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 kunnen zich voor het seizoen 2024-2025 aanmelden voor Funkey hockey. Op dit moment wordt Funkey op HCY verzorgd door hockeyschool Movella.

Contributie

De contributie bestaat uit een basisbedrag en eventueel één of meerdere toeslagen. Voor seizoen 2024-2025 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

Contributie Senioren
Senioren* Veld € 385,00
Trainingslid Veld € 281,00
Trimhockey Veld € 281,00
Duo Lidmaatschap Veld € 231,00

Contributie Junioren
Junioren* (O12-O18) Veld + Zaal € 379,00
Trainingslid (O12-O18) Veld + Zaal € 228,00
Techniektrainingslid (O12-O18) Veld € 114,00

Contributie Jongste Jeugd
Jongste Jeugd (O9-O10) Veld + Zaal € 334,00
Jongste Jeugd (O8) Veld € 263,00
Jongste Jeugd (O7) Veld € 234,00
Trainingslid (O9-O10) Veld + Zaal € 228,00
Techniektrainingslid (O7-O10) Veld € 114,00
Babylid (O6) Veld € 185,00

Contributie Overig
Para Lidmaatschap Veld € 189,00
Niet spelend lid - € 189,00
Gezinscontributie - € 1.257,00

Toeslagen, kortingen en overige kosten
Toeslag zaal-lidmaatschap Senioren Zaal € 50,00
Toeslag trainingslid PLUS Senioren Veld € 45,00
Toeslag trimcompetitie of Hockey7 voor trimleden Veld € 25,00
Toeslag 1e en 2e teams Junioren (O12-O18) - € 25,00
Korting automatisch incasso** - € 25,00
Toeslag Blaashal (O9-O18)*** - € 55,00
Entreegeld - € 50,00
Incassokosten voor niet tijdig betalen (per termijn) - € 12,50


Klik hier voor het contributiereglement.

*) Contributie wordt bepaald door team (O18, O16, O14, etc, veteraan, trim) en niet door leeftijd. Een 16 jarige in H1 betaalt dus senioren contributie, en niet junior.
**) De incassokorting wordt verdeeld over het aantal facturen. De contributie wordt in twee termijnen geheven, dus dat betekent € 12,50 korting per factuur/termijn. Geef je een incasso machtiging af nadat je een factuur hebt ontvangen, dan gaat de incassokorting in bij de eerstvolgende termijn. Wanneer je in de tweede helft van het seizoen lid wordt, dan wordt de gehele contributie geheven middels één factuur en geldt derhalve één deel van de korting ad € 12,50.
***) Deze toeslag vormt geen onderdeel voor de berekening van de familie korting en gaat in vanaf het seizoen dat de blaashal in gebruik wordt genomen.

 • Je bent alleen lid van HCY als de ledenadministratie je hiervan per e-mail een bevestiging heeft verstuurd en je in een team/groep bent geplaatst. Via de website kunnen de O18-O7 junioren de plaatsing controleren. Als je niet op de website geplaatst bent, maar wel mee traint/speelt, dan ben je geen lid en ook niet aangemeld bij de bond. Als dit het geval is neem dan z.s.m. contact op met de TC en/of de ledenadministratie.
 • Proeftrainingen: trimleden kunnen aan drie trainingsessies meedoen. waar je je vrijblijvend voor kunt inschrijven op de website. Je wordt dan proeflid bij HCY. Na maximaal 3 trainingen besluit je of je lid wilt worden, middels een bericht aan [email protected] of [email protected] Bij de jeugd in de leeftijdscategorieën O7 t/m O18 kunnen junioren ook oefenen op HCY, echter uitsluitend op uitnodiging van de Technische Commissie.

  Het Hockeyseizoen loopt van 1 september tot en met 31 mei met daarop volgend enige toernooien. Oefensessies worden in principe in juni gehouden.

 • Als je formele lidmaatschap aanvangt voor 31 december, dan betaal je 100 % contributie en 100 % entreegeld. Als je formele lidmaatschap aanvangt in de periode 1 januari tot en met 28 februari, dan betaal je 75 % contributie en 100 % entreegeld. Als je formele lidmaatschap aanvangt na 1 maart, dan betaal je 50 % contributie en 100 % entreegeld.
 • Als je je lidmaatschap beëindigt gedurende het seizoen dat ben je de volledige contributie en entreegeld (indien van toepassing) verschuldigd.
 • Gezinscontributie is alleen van toepassing op de contributie en niet op het entreegeld en de toeslag voor de blaashal.
 • HCY heeft twee bankrekeningnummers die voor leden en partners van belang zijn:
  • Contributie rekening IBAN: NL49RABO0132437929
  • Algemene rekening IBAN: NL03RABO0108585972
 • Bij contributiebetalingen altijd het ledennummer en het factuurnummer vermelden.
 • De ooievaarspasregeling is mogelijk. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie via [email protected].
 • Een trainingslidmaatschap vanaf de O9-lijn is bedoeld voor nieuwe leden die ervaring binnen een team op willen doen, maar nog geen wedstrijden willen spelen. Een trainingslid is dan ook niet speelgerechtigd. Bestaande leden kunnen eventueel vóór 1 mei hun lidmaatschap naar trainingslid omzetten en die wijziging gaat het daaropvolgende seizoen in. Tussentijdse wijziging is alleen mogelijk wanneer het trainingslidmaatschap wordt omgezet naar een volledig lidmaatschap (van niet-speelgerechtigd naar speelgerechtigd).
 • Een nieuw trainingsmaatschap voor de senioren is bedoeld voor nieuwe leden die ervaring binnen een team op willen doen, maar nog geen wedstrijden willen spelen. Een trainingslid is dan ook niet speelgerechtigd. Bestaande leden kunnen eventueel vóór 1 mei hun lidmaatschap naar trainingslid omzetten en die wijziging gaat het daaropvolgende seizoen in. Tussentijdse wijziging is alleen mogelijk wanneer het trainingslidmaatschap wordt omgezet naar een volledig lidmaatschap (van niet-speelgerechtigd naar speelgerechtigd).
 • Onder de volgende voorwaarden hanteert Hockey Club Ypenburg een stagekorting:
  • In aanmerking komen leden die vanwege studie en/of stage tijdelijk op geen enkele mogelijkheid kunnen trainen én spelen, omdat de afstand tussen plaats van studie en/of stage en Hockey Club Ypenburg te groot is.
  • Tijdelijk betekent één seizoenshelft en de stagekorting is alleen van toepassing op deze periode.
  • De stagekorting is gelijk aan het verschil tussen de normale contributie en de contributie voor niet-spelend lid.
  • De stagekorting moet voorafgaand aan het betreffende seizoen uiterlijk voor 1 mei worden aangevraagd.
  • Spelers met een stagekorting blijven lid en worden ingedeeld voor een volledig seizoen.
  • Omzetting van het lidmaatschap is slechts éénmaal per seizoen mogelijk en hiervoor gelden dezelfde regels als voor opzegging van het lidmaatschap.

Opzeggen

Als je volgend seizoen geen lid meer wilt zijn, dan moet je je lidmaatschap vóór 1 mei (voorafgaand aan dat seizoen) schriftelijk opzeggen. Bij opzegging na 1 mei is het gehele contributiegeld voor het volgende seizoen verschuldigd!

Je zegt je lidmaatschap op (met de reden van opzegging) door de secretaris een e-mail te sturen naar [email protected]. Zeg nooit op bij een coach, trainer of teammanager! Jouw opzegging wordt op deze manier niet geaccepteerd. De datum van 1 mei is opgenomen in de statuten en houdt verband met de voorbereidingen voor het komende seizoen. De voorbereidingen voor het volgende seizoen beginnen al in een vroeg stadium. Daarom wordt de opzegdatum zeer strikt gehanteerd en duidelijk gecommuniceerd via de website, app en facebook.

We realiseren ons dat de opzegdatum niet perfect is, maar voor de club is deze wel het meest werkbaar: voor de vrijwilligers die zo ontzettend druk bezig zijn met de voorbereidingen voor volgend seizoen. En voor alle leden die anders mogelijk gedupeerd worden door de late opzeggingen.