Declareren van onkosten

Declareren van onkosten

Ga je een uitgave doen in je rol als vrijwilliger? Dan is het belangrijk om dat vooraf af te stemmen met degene die jou vertegenwoordigt in het bestuur. Zonder toestemming van het bestuurslid is een uitgave namens de vereniging niet geoorloofd.

Zodra je toestemming hebt dan kan je een declaratie samen met de gescande bijlage(n) mailen aan het betreffende bestuurslid welke de door jouw gemaakte kosten moet goedkeuren. Deze stuurt de declaratie vervolgens door naar de Penningmeester.

De declaratie moet minimaal het volgende bevatten:
  • Naam
  • IBAN
  • Bedrag van de declaratie
  • Omschrijving en reden van de declaratie
  • Factuur als bijlage in de mail (*)(**)

Heb je vragen over je declaratie, dan kun je contact opnemen met de Penningmeester ([email protected]) of de Administrateur ([email protected]).

(*) Alleen facturen worden geaccepteerd. Dus geen orderbevestigingen, proforma facturen, rekeningafschriften, mails, etc..
(**) De gehele factuur moet op de scan zichtbaar en goed leesbaar zijn.

Declaratieformulier