Vertrouwen en Gedrag

Vertrouwen en Gedrag

Hockey is een sport waar sportiviteit en respect voorop staat. Dat willen we graag zo houden. Daarom hebben we een gedragscode opgesteld.

In dit document is de gedragscode van de KNHB aangevuld met zaken die HCY belangrijk vindt. HCY wil actief werken aan de bewustwording van de gedragscode bij spelers, begeleiders, trainers, supporters en ouders/verzorgers. De gedragscode is opgesteld zodat iedereen weet welk gedrag van hem of haar is gewenst. Hockey is immers een ontmoetingsplaats waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen spelen.

Vertrouwens Contact Persoon

Bij twijfels over veiligheid en (seksuele) intimidatie kun je terecht bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Een Vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en behandelt je (verhaal) met respect, werkt vertrouwelijk, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.

De VCP

  • heeft in principe een eenmalig gesprek met je en denkt mee over een volgende te nemen stap.
  • zal zelf geen bemiddeling gesprekken voeren.
  • werkt niet persoonsgericht, maar procesgericht ('wat' gaat er mis, niet 'wie' iets gedaan heeft).
  • stelt naar aanleiding van het gesprek een verslag op, stemt dit met jou af en informeert het bestuur. Dit kan ook anoniem. Zo blijft het bestuur op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging en kan het bestuur zo nodig handelen.

Heb je behoefte aan een gesprek?
Mail ons via: [email protected]
Of bel ons:

  • Anneke Dijkman 06-26594170
  • Mascha Kamphuis 06-28065923
  • Margot Snelders 06-83333935

Begeleiders hebben zelf meldplicht bij seksuele intimidatie. https://centrumveiligesport.nl/media/1033/190313_infographic_noc-nsf_sexuele-intimidatie.pdf

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur op nummer 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Een andere mogelijkheid is om te mailen: [email protected] of kijk op de website www.centrumveiligesport.nl

REGLEMENT VAN DE TUCHTCOMMISSIE

HCY heeft een eigen tuchtcommissie. Deze behandelt wedstrijd gerelateerde issues voor alle betrokkenen bij een wedstrijd: spelers, begeleiders en scheidsrechters. Dit kan betrekking hebben op misstanden, rode en gele kaarten. In de bijlage is het reglement van de tuchtcommissie te vinden. Hierin staan de tuchtregels zoals die bij HCY gelden. Het contactadres voor vragen is [email protected]