Vertrouwen en Gedrag

Vertrouwen en Gedrag

Hockey is een sport waar sportiviteit en respect voorop staat. Dat willen we graag zo houden. Daarom hebben we een gedragscode opgesteld.

In dit document is de gedragscode van de KNHB aangevuld met zaken die HCY belangrijk vindt. HCY wil actief werken aan de bewustwording van de gedragscode bij spelers, begeleiders, trainers, supporters en ouders/verzorgers. De gedragscode is opgesteld zodat iedereen weet welk gedrag van hem of haar is gewenst. Hockey is immers een ontmoetingsplaats waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen spelen.

Vertrouwens Contact Persoon

Bij twijfels over veiligheid en (seksuele) intimidatie kun je terecht bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Een Vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en behandelt je (verhaal) met respect, werkt vertrouwelijk, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.

De VCP

  • heeft in principe een eenmalig gesprek met je en denkt mee over een volgende te nemen stap.
  • zal zelf geen bemiddeling gesprekken voeren.
  • werkt niet persoonsgericht, maar procesgericht ('wat' gaat er mis, niet 'wie' iets gedaan heeft).
  • stelt naar aanleiding van het gesprek een verslag op, stemt dit met jou af en informeert het bestuur. Dit kan ook anoniem. Zo blijft het bestuur op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging en kan het bestuur zo nodig handelen.

Heb je behoefte aan een gesprek?
Mail ons via: [email protected]
Of bel ons:

  • Anneke Dijkman: 06-26594170
  • Kirsten van der Kleij: 06-29562753
  • Hester Knops: 06-29004754

Begeleiders hebben zelf meldplicht bij seksuele intimidatie. Klik hier voor meer informatie.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur op nummer 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Een andere mogelijkheid is om te mailen: [email protected] of kijk op de website www.centrumveiligesport.nl

REGLEMENT VAN DE TUCHTCOMMISSIE

HCY heeft een eigen tuchtcommissie. Deze behandelt wedstrijd gerelateerde issues voor alle betrokkenen bij een wedstrijd: spelers, begeleiders en scheidsrechters. Dit kan betrekking hebben op misstanden, rode en gele kaarten. In de bijlage is het reglement van de tuchtcommissie te vinden. Hierin staan de tuchtregels zoals die bij HCY gelden. Het contactadres voor vragen is [email protected]

PRIVACYVERKLARING

Bij HCY gaan we zorgvuldig met je gegevens om en daarbij houden wij ons aan de wet. Dat betekent onder meer dat we alleen de gegevens van je verwerken die nodig zijn en dat we je gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens goed beveiligd zijn en dat de toegang tot je gegevens is beperkt tot alleen die personen die de gegevens voor hun taak echt nodig hebben. Gedetailleerde informatie hierover kun je vinden in onze privacyverklaring.

We doen we ons best om zo zorgvuldig mogelijk met vertrouwelijke gegevens om te gaan. Mocht je vragen of opmerkingen hierover hebben, bezwaar willen maken, of situaties tegenkomen die niet door de beugel kunnen, meld het dan via [email protected]

RICHTLIJNEN

Leden en vrijwilligers van HCY kunnen ook met persoonsgegevens in aanraking komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om lijsten met e-mailadressen die coaches en teammanagers gebruiken bij de organisatie van alles rondom de competitie, of gegevens die commissies gebruiken om bardiensten te regelen of scheidsrechters in te plannen. In de richtlijn ‘omgaan met vertrouwelijke informatie’ staat beschreven hoe we verwachten dat er bij HCY omgegaan wordt met persoonsgegevens.

FOTO’S EN VIDEO’S

Bij HCY vinden we het leuk en belangrijk om onze leden betrokken te houden bij onze activiteiten en om die reden worden foto’s op de website en sociale media geplaatst. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om foto’s van kampioensteams en wedstrijd- en sfeerbeelden. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen privacy en belang van de publicatie. Als je bezwaar hebt tegen de publicatie van een foto, dan kun je bezwaar maken bij [email protected].

VERKLARING OMTRENT GEDRAG

Een VOG geldt als een bewijs van goed gedrag en is een onderdeel van het veilige sportklimaat dat HCY wil bieden. Door als vereniging een VOG te vragen, laat je zien dat je de veiligheid van jouw leden en/of deelnemers aan (club)activiteiten serieus neemt.

Een VOG aanvragen is gratis en wordt door HCY in gang gezet voor alle vrijwilligers en medewerkers die te maken hebben of kunnen krijgen met kinderen. De vrijwilliger/medewerker maakt de aanvraag af en verstuurt de VOG naar: [email protected]. Een VOG is drie jaar geldig.

De volgende privacyrichtlijnen worden gevolgd:

  • De correspondentie met de VOG-administratie verloopt via een beveiligde mailbox en binnen het systeemdomein van HCY.
  • Bij het toesturen van de scan/foto van de VOG wordt de datum van de afgegeven VOG opgenomen in de VOG-administratie.
  • Deze scan/foto van de VOG wordt in een beveiligde omgeving opgeslagen voor de duur van maximaal 5 jaar.

Neem bij vragen contact op met: [email protected].

Meer over de VOG lees je o.a. bij de KNHB en in de Gedragscode HCY artikel 7.1 Hoe gedraag ik me als vrijwilligers/ medewerker?