Digitaal wedstrijdformulier (DWF)

Digitaal wedstrijdformulier (DWF)

Op deze pagina tref je een korte instructie voor het gebruik van het DWF. daarnaast zijn er links naar de veelgestelde vragen en de handleidingen voor het invullen van het DWF door coaches en scheidsrechters aan. Deze links leiden naar pagina's op de website van AllUnited, de leverancier van onze website.

Korte instructie
Bijna elk team heeft inmiddels een coach. Voor de andere teams wordt waarschijnlijk iemand aangewezen voor het DWF, totdat bekend is wie deze taak op zich gaat nemen. Per team moet een coach of andere persoon bekend zijn voor het invullen van het DWF en als contactpersoon voor het wedstrijdsecretariaat met betrekking tot het DWF. Elk team/coach krijgt via een sms/mail op donderdag of vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd een verificatiecode om de uitslag in het DWF in te kunnen vullen.

Waarom die inlogcode:
  • De coach logt in en vult het wedstrijd formulier in.
  • De coach geeft deze verificatiecode ook aan de scheidrechters. De scheidsrechters kunnen dan hun deel van het formulier invullen. De coach wordt vriendelijk verzocht ervoor te zorgen dat de scheidsrechters daadwerkelijk de uitslag invoeren en hun deel van het formulier afronden. Als een scheidsrechter om welke reden dan ook niet kan in loggen is het noodzakelijk om de uitslag bij de wedstrijdtafel te melden.
  • Als laatste rondt de coach het wedstijdformulier in DWF af.
 
 
Klik hier voor de handleidingen voor de coaches en de scheidsrechters.
 
Als er vragen zijn die niet in de handleidingen voorkomen, stel deze dan bij het dwf team binnen HCY ([email protected]).