Arbitrage

Arbitrage

Het is voor alle leden verplicht om vanaf de B-leeftijd je clubscheidsrechterskaart (C-kaart) te halen en om wedstrijden te fluiten.Hoe meer scheidsrechters er zijn, hoe minder vaak iedereen ingedeeld hoeft te worden om een wedstrijd te fluiten. Zo kunnen we de ‘belasting’ spreiden. Tot je je kaart hebt, zal je als jeugdspeler (vanaf de C-leeftijd) ook worden ingedeeld om te fluiten, maar dan alleen voor de wedstrijden van de zes- en achttallen.

Als 2ejaars C-speler zul je na de winterstop ook wedstrijden van de Jongste Jeugd gaan fluiten om ervaring op te doen.In eerste instantie worden de A/B-jeugdleden die nog geen kaart hebben, ingedeeld als spelleider bij de Jongste Jeugd.

Als A/B-speler word je in principe ingedeeld bij wedstrijden van teams uit twee lijnen lager. Speel je zelf in de B, dan word je ingedeeld om te fluiten in de D-lijn.

Wedstrijden van de A en B-jeugd (en sommige wedstrijden van de C-jeugd) worden in principe geleid door volwassen C-kaarthouders. Dat kunnen ouders zijn, maar ook senior leden en vrijwilligers.

Omdat in de zaalcompetitie elk team zelf voor een scheidsrechter dient te zorgen, worden ouders nadrukkelijk aangemoedigd hun C-kaart te halen. De richtlijn is dat per jeugdteam (A t/m D) tenminste vier ouders in het bezit zijn van een C-kaart.

Scheidsrechters en spelleiders worden ingedeeld door de scheidsrechterscommissie. De aanwijzing gebeurt via LISA. Uiterlijk op maandagavond staan de scheidsrechters voor het volgend weekend vermeld in het wedstrijdoverzicht op de website. Iedereen die staat opgesteld ontvangt een mail vanuit LISA met de gegevens over de datum en de tijd van de te fluiten wedstrijd.

Ouders en andere vrijwilligers in het bezit van een scheidsrechterskaart worden aangewezen op basis van vrijwilligheid en beschikbaarheid. Iedereen die als scheidsrechter of spelleider staat ingedeeld is verplicht om de wedstrijd zelf te fluiten, dan wel voor tijdige en passende vervanging te zorgen.

Vervanging probeer je in eerste instantie binnen je eigen team te regelen. Lukt dat niet, vraag dan om hulp bij je coach of teammanager (jeugd) of aanvoerder (senioren). Zoek vervolgens zélf ook buiten je team naar een vervanger.

Iedereen is verplicht om het wedstrijdschema op de site en/of zijn/haar mail te checken of hij/zij als scheidsrechter staat opgesteld. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de registratie van zijn/haar correcte contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummers) in Mijn HCY. Het excuus dat je niet op de hoogte was van een fluitbeurt geldt niet. Als je niet komt opdagen om de aangewezen wedstrijd te fluiten, krijg je een nieuwe en een extra fluitbeurt. Bij herhaaldelijk niet komen op dagen voor een fluitbeurt word je voor het spelen van een thuiswedstrijd geschorst. De schorsing wordt door het bestuur uitgesproken. Degene die te laat bij een wedstrijd verschijnt waardoor de wedstrijd te laat start, kan een extra fluitbeurt toegewezen krijgen.

Als binnen één team een of meer leden herhaaldelijk niet op komen dagen, dan kan de scheidsrechterscommissie besluiten om voor dat team een of meer wedstrijden geen scheidsrechters aan te wijzen. Het team dient dan zelf voor scheidsrechters te zorgen. Dit om te voorkomen dat teamleden steeds weigeren elkaar te vervangen.