Missie en visie

Missie en visie


Op de ALV van 30 januari 2019 zijn de volgende, aangepaste kernwaarden gepresenteerd.

 

Kernwaarden

·SAMEN – diversiteit en inclusiviteit, iedereen doet mee en werkt samen
·NEUTRAAL – clubbelang voorop, geen belangenverstrengeling
·BREED GEDRAGEN – invulling geven aan de clubvisie met aandacht voor alle
 leden
·VERTROUWEN – in elkaar en in elkaars taken en verantwoordelijkheden
· PLEZIER – iedereen kan met plezier hockeyen & HCY is meer dan alleen hockey

Visie

Het bestuur wil deze terug laten komen in haar missie en visie, welke als volgt luidt:

'HCY wil een club zijn waar iedereen op zijn of haar niveau met plezier kan hockeyen. Waar je zo goed mogelijk kan presteren en/of waar je ook met je vrienden en vriendinnen samen in een team kunt spelen. Waar breedte en selectie samen gaan en waar je op elk niveau goede training krijgt. Deze visie wordt breed gedragen en geeft aandacht aan alle leden."

HCY wil een club zijn waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Een club die gastvrijheid uitstraalt en waar mensen vertrouwen in elkaar hebben en met respect en op een sportieve manier met elkaar omgaan. Een club waar we trots op zijn en waar iedereen op een neutrale wijze het clubbelang voorop stelt. We moeten het samen doen: HCY is een club voor en door de leden.

Hoe vertalen we dit?

HC Ypenburg is een hockeyclub waar kinderen, jongeren en volwassenen met plezier samen kunnen trainen en spelen, op hun eigen niveau. Of het nou prestatiegericht is, of recreatief, het gaat erom dat je door ontwikkeling maximaal plezier beleeft aan de hockeysport. Voor prestatie is plek in de (hoogste) selectie teams, wil je met vriendjes of vriendinnetjes spelen, dan bieden de breedteteams ook daar de mogelijkheid toe.

HC Ypenburg wil een sociale, veilige plek bieden. Een plek waar mensen zich thuis en welkom voelen. Die gastvrijheid uitstraalt en waar mensen met respect, op een sportieve manier met elkaar omgaan. Waar mensen elkaar aanspreken op het handhaven en naleven van gedeelde normen en waarden., volgens de algemeen aanvaarde Gedragsregels. Deze komen binnenkort op de website achter de login te staan en zullen elk jaar met alle leden gedeeld worden. Maar het gaat om meer dan alleen hockey. Evenementen dragen bij aan de onderlinge verbondenheid en gezelligheid die de club kenmerken. Ook een sfeervolle inrichting van het clubhuis en het terras en het versterken en maximaal benutten van het complex met bijvoorbeeld een blaashal en scorebord dragen daar aan bij.

HC Ypenburg voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vorming van de jeugd. Op de club ontstaan vriendschappen, leren kinderen om te gaan met verschillen, krijgen ze zelfvertrouwen door successen samen te vieren en leren ze omgaan met tegenslagen en teleurstelling. Bij ons op de club zijn de senioren, maar ook de oudere (A en B) jeugd het voorbeeld voor onze jongste jeugd en zijn betrokken bij hun ontwikkeling in training, coaching en arbitrage. Onze ambitie is dat jongeren ook na afronding van de middelbare school lid blijven en graag op de club blijven komen om samen met hun clubvrienden te hockeyen, training te geven en te feesten. En mochten jongeren vanwege hun studie het lidmaatschap opzeggen, dan komen ze later in hun leven terug als senior, trimmer, of veteraan, omdat HC Ypenburg nog steeds hun club is.

HC Ypenburg wil zich in de toekomst onderscheiden met een eigen Hockey academy; kwalitatief hoogwaardige jeugdopleidingen op elk niveau, waarin iedereen zich maximaal kan ontwikkelen in de sport en in teamverband. Dit gaan we realiseren door te investeren in het technisch kader en de begeleiding. We gaan ervoor zorgen dat training goed in te passen is in het drukke leven van scholieren, door bijvoorbeeld trainingstijden te optimaliseren en door in gezonde voeding te voorzien.

HC Ypenburg is een club in de deelgemeente Leidschenveen-Ypenburg. Een club waar de wijk trots op mag zijn. En dat mogen we best actief uitdragen. Door uitingen in lokale media en door het betrekken van lokale politiek kunnen we de waarde van HCY voor Leidschenveen-Ypenburg onderstrepen. Wij willen bekend staan als een club die mensen in de wijk met elkaar verbindt. Geen zakelijke hoofdklasse-club, maar een club waar iedereen welkom is.

En al deze plannen en ambities kunnen alleen maar mogelijk gemaakt worden door JULLIE, onze zeer gewaardeerde leden! HC Ypenburg bestaat vanwege de inzet van vele vrijwilligers. Elk lid zal daarom moeten bijdragen om de club gezond te houden. Er komt een vrijwilligersbeleid dat hier invulling aan gaat geven.