Maatregelen COVID-19

Maatregelen COVID-19

Update 15-1-2021

 

Protocol sporthallen gemeente Den Haag

Hieronder de coronaregels, die per 15 januari 2022 voor onze branche van toepassing zijn en wat dit concreet betekent voor het gebruik van de gemeentelijke sporthallen.

 

Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Onder de basisregels wordt verstaan:

 

·      Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.

·      Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.

·      Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen.

·      Schud geen handen.

·      Was vaak en goed je handen.

·      Hoest en nies in je elleboog.

·      Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes

 

Sporthal

1.     Bij het betreden van de sporthal geldt dat een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar.

2.     Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines.

3.     Toeschouwers zijn niet toegestaan.

4.     Voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. sporthalbeheerders, onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers etc.

5.     Houd 1,5 meter afstand van elkaar:

·      Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.

·      Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.

·      Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

6.     Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar, wanneer men zich gaat verplaatsen.

7.     Bij het sporten is de 1,5 meter afstand houden niet verplicht bij wedstrijden en trainingen.

8.     Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan. Topsporters en topcompetities zijn uitgezonderd.

9.     De gemeente Den Haag zet personeel in voor het controleren van het coronatoegangsbewijs en het legitimatiebewijs. Op momenten dat deze personele inzet onvoldoende voorzien is om de toestroom van bezoekers door te laten of bezoekers aan te spreken op de geldende maatregelen zoals de 1,5 meter, wordt een rol van de huurder verwacht. De beheerder van de accommodatie bepaalt wie op welke wijze (gedelegeerd) verantwoordelijk is voor de uitvoering van de controle op het coronatoegangsbewijs;

10.  Sporters en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens een bezoek aan de sporthal bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

 

Horeca in de sporthal

De horeca in sporthallen vallen onder de regelgeving voor de horeca. De horecavoorziening kan open zijn voor afhalen. Update 12-11-2021

 

Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen bij HCY:

 

Basisregels

We roepen iedereen op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen en zich te houden aan onderstaande basisregels:

•             Heb je corona gerelateerde klachten, zoals koorts, griep of verkoudheid? Blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd bent. Kom pas weer trainen/spelen zodra je de negatieve uitslag hebt ontvangen.

•             Was vaak en goed je handen, juist ook voor en na de training en wedstrijd.

•             Houd 1,5 meter afstand. Ook langs de lijn, tijdens de line ups, in de dug-outs of tijdens een bespreking op het veld.

 

Geen publiek

Toeschouwers mogen niet aanwezig zijn bij de wedstrijden en trainingen. Naast de spelers hebben alleen mensen die functioneel aanwezig moeten zijn toegang tot ons sportcomplex. Denk hierbij aan coaches, scheidsrechters, rijouders en noodzakelijke verenigingsfunctionarissen.

 

Clubhuis

Het horeca gedeelte van het clubhuis blijft open tot 20.00 uur. Wel moet iedereen van achttien jaar en ouder een geldig coronatoegangsbewijs  (CTB) kunnen tonen. Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zoals trainers, coaches, barmedewerkers, scanners) hoeven geen CTB te tonen als ze in functie zijn. Jeugd tot 18 jaar mag het clubhuis zonder CTB betreden. Toegang tot de toiletten en EHBO is mogelijk zonder het CTB te tonen. In het clubhuis en op het terras zijn vaste zitplaatsen.

 

Uitwedstrijden

Andere clubs hanteren vergelijkbare regels als wij. We vragen iedereen de maatregelen die bij de andere clubs gelden, goed op te volgen. Wanneer personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, adviseren wij personen vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen.

 

Zaalcompetitie

Voor de zaal geldt nu: CTB is verplicht vanaf 18 jaar voor spelers en begeleiding. Hoe de maatregelen er uit gaan zien tijdens de zaalperiode weten we nog niet. De KNHB is momenteel druk bezig met de voorbereidingen en bekijkt wat de maatregelen betekenen voor het zaalseizoen. Zodra er meer duidelijkheid is, volgt meer informatie hierover.

 

Handhaving

Ook nu vragen de maatregelen weer veel van ons. We hopen dat we met jullie hulp en de bereidwilligheid van iedereen kunnen blijven hockeyen. Ingeplande (bar of commissaris van de dag) ouders in het weekend worden gevraagd om aan de poort te handhaven op het niet toelaten van publiek en CTB voor clubhuis door middel van een stempel. Doordeweeks vragen we de trainers, coaches en teammanagers zelf om de regels te respecteren en bijvoorbeeld geen publiek toe te laten. Neem hierin verantwoordelijkheid en spreek elkaar hierop aan!


Update 5-11-2021


Dit zijn de nieuwe Corona maatregelen die vanaf zaterdag 6 november bij HCY gelden

Toegang tot het complex en de velden
Iedereen blijft welkom bij de velden om bijvoorbeeld wedstrijden te kijken. Wel vragen iedereen vanaf 18 jaar om de 1,5 meter afstand weer te respecteren. Dit verzoek geldt ook voor spelers en begeleiding in de dug-outs tijdens een wedstrijd.

Je hoeft dus geen QR-code te laten zien om op of langs het veld te staan.

Toegang tot het clubhuis en terras
Het clubhuis is voor alle personen vanaf 18 jaar enkel toegankelijk na het tonen van een geldig CTB (Coronatoegangsbewijs). Daarbij moet ook het ID-bewijs gecontroleerd worden.

Wij vragen jouw medewerking bij deze controle en de resultaten van de controle te respecteren.

Kleedkamers
De kleedkamers zijn voor alle personen vanaf 18 jaar enkel toegankelijk na het tonen van een geldig CTB (Coronatoegangsbewijs).

Er zijn meerdere deuren naar de kleedkamers die niet allemaal gecontroleerd kunnen worden. Daarom vragen wij de gebruikers van de kleedkamers om vooraf hun CTB te laten controleren bij de ingang van het clubhuis.

Uitzonderingen
Personen die met een functie aanwezig moeten zijn op de vereniging zijn van deze verplichting uitgezonderd. Het gaat dan onder meer om trainers en coaches (van uit- en thuisspelende ploegen) en alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers of mensen die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren op de vereniging. Rij-ouders vallen niet onder deze uitzondering.


Update 2-9-2021


Het coronavirus is helaas nog niet uit ons land verdwenen. Dat betekent dat we ons nog steeds aan de coronamaatregelen moeten houden. Hieronder hebben we de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

Handhaving van onderstaande regels is de verantwoordelijkheid van alle bezoekers. Spreek elkaar vriendelijk aan wanneer je ziet dat iemand zich niet aan de regels houdt.

Basisregels
We roepen iedereen op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen en zich te houden aan onderstaande basisregels:

 • Heb je klachten? Blijft thuis en laat je testen
 • Houdt 1,5m afstand van anderen
 • Vermijd drukte
 • Was vaak je handen met water en zeep
 • Schud geen handen

1,5 meter afstand

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen*
 • Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar*

*Tijdens het sporten hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden.

Publiek
Iedereen is in welkom mits men geen klachten heeft.

Voor het toelaten van publiek gelden op dit moment de regels van placering (vaste zitplaats en 1,5 meter afstand). Als de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek met in acht neming van 1,5 meter afstand ook mogelijk. Voor publiek geldt ook de verplichting van registratie en gezondheidscheck. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn.

Clubhuis en terras
Voor het clubhuis en het terras gelden de regels zoals die voor de horeca in zijn algemeenheid gelden. Het clubhuis en het terras zijn open. Zitten is verplicht met 1,5 meter afstand.

Teambesprekingen
Bij voorkeur buiten of maximaal 1 team, zonder ouders, in de vergaderruimte boven. Bij andere gelegenheden maximaal 15 personen.

Kleedkamers
Kleedkamers en douches mogen worden gebruikt. Uiteraard wel met inachtneming van de basismaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand.

Autoreizen
Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, adviseren wij personen vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen.


Update 24-6-2021


Beste toeschouwers!

Vanaf aanstaande zaterdag mogen we weer wedstrijden bezoeken en bezoekers ontvangen op de club. Echter, voor het publiek is het door de veldrenovatie alleen mogelijk om aan de terraszijde te kijken, natuurlijk wel met inachtneming van de basisregels, zoals 1,5 meter afstand. Om die reden vragen wij jullie om de wedstrijden zoveel mogelijk buiten het hek te bekijken. Naast het feit dat je de wedstrijd beter kunt zien, is handhaving van de regels makkelijker uit te voeren. Houd daar svp rekening mee en wees alert. Ook zullen er nog steeds Corona coördinatoren zijn om ons scherp te houden.


Update 5-6-2021


Vanaf 5 juni gelden de volgende aanvullende maatregelen:

 • Voor iedereen geldt dat je tijdens het sporten geen anderhalve meter afstand meer hoeft te houden.
 • Voor wie niet aan het hockeyen is, blijft de 1,5 meter afstandsregel gelden.
 • Onderlinge wedstrijden op de club voor ouder dan 27 jaar zijn weer toegestaan. Trim en Veteranen regelen hun eigen onderlinge wedstrijden.
 • De jeugd (A tot en met de F-lijn) mag weer wedstrijden spelen tegen teams van andere clubs.
 • De bar is open als er gereserveerd is en er voldoende barpersoneel is. Er geldt een mondkapjesplicht in het clubhuis.
 • Publiek langs de velden is helaas nog niet toegestaan.
 • Bezoekende teams bij HCY mogen met maximaal 6 begeleiders komen (coach, manager en rijouders).

 


Update 18-3-2021


De Corona Coordinator
Allereerst dank voor alle inzet van de corona coördinatoren (CC) afgelopen maanden! Dankzij de inzet van de CC kan iedereen weer lekker trainen en spelen. Nu het allemaal langer gaat duren, merken we echter wel dat het niet altijd lukt om dit in te regelen. De regels hierover zijn heel duidelijk: op ieder moment dat er wedstrijden of (loop)trainingen zijn is de aanwezigheid van een corona coördinator (minimaal 1) door de overheid verplicht gesteld! Zonder CC, geen training of wedstrijd. We hebben de hulp van alle ouders hier heel hard bij nodig.

Wat wordt er van een CC verwacht?

 • bent aanspreekpunt voor vragen. De CC vertelt duidelijk en positief aan bezoekers wat kan en niet kan. Lees dus de recente regels op de website goed door!
 • De CC staat bij de poort en zorgt dat alleen de spelers en trainers (en evt coaches, teammanagers en enkele andere bevoegden) het terrein betreden en dat zij na de training of wedstrijd het terrein ook weer snel verlaten. Ouders en bezoekers hebben helaas nog steeds geen toegang tot het clubterrein. Op rustige momenten - als de trainingen of wedstrijden zijn gestart - kun je een beetje rondlopen, maar houd altijd de poort in de gaten.
 • Als er twee CC's zijn dan staat er altijd één CC aan de poort. De tweede CC surveilleert rond en ziet toe of de Corona regels worden gehandhaafd.
 • Je neemt je taak serieus en spreekt mensen (positief) aan waar nodig.
 • Je zorgt dat je herkenbaar bent als coördinator. Er zijn hesjes aanwezig.

Wie levert de CC?

 • Doordeweeks leveren de teams volgens een schema één CC. De teammanagers vragen dit uit in de teamapp, vullen dit in het schema in en koppelen problemen terug aan Ilse Bloot-Blokland ([email protected])
 • In het weekend leveren de teams die spelen op veld 1 één of twee CC’s per tijdsblok. In de weekends worden de CC's ook geleverd via dit schema. De teammanagers vragen dit uit in de teamapp.

 

Wellicht overbodig om te vermelden maar alleen samen maken we het mogelijk dat we door kunnen blijven hockeyen. Het Corona protocol maakt daar onderdeel vanuit. Als de protocollen niet worden nageleefd dan is de gemeente gerechtigd om het complex te sluiten en kan er niet meer gehockeyd worden. Hetis dus behalve voor ieders gezondheid en die van een ander, ook voor ons hockeyplezier van belang dat iedereen zich aan de regels houdt.

Update 24-2-2021

Erg fijn dat we dinsdagavond hoorden dat onze jong senioren tot 27 jaar per 3 maart ook weer mogen trainen en onderling spelen zonder beperkingen. Net als de jeugd tot 18 jaar. De TC en het wedstrijdsecretariaat zijn al druk aan het puzzelen met schema’s om trainingen en wedstrijden mogelijk te maken, binnen de beperkingen van de avondklok. Wordt vervolgd!

Het spelen van competitiewedstrijden of oefenwedstrijden tegen andere clubs behoort in elk geval tot half maart niet tot de mogelijkheden. De competitieleiding van de KNHB zal, zodra er weer competitie mag worden gespeeld, overgaan tot formataanpassingen. Zo krijgen hockeyers en verenigingen toch nog zoveel mogelijk wedstrijden tot de zomervakantie. Dat kan eventueel ook in regionaal verband. Voor meer details verwijzen we naar de website van de KNHB.

Ten slotte nog een dringende reminder: als uw kind op school of een kinderdagverblijf in contact is geweest met iemand met corona moet uw kind in quarantaine. Dit betekent dat hij/zij helaas ook niet welkom is op HCY. Naast deze maatregel blijven de eerdere maatregelen van kracht:

 • Bij klachten, laat je testen en blijf thuis in afwachting van je test.
 • Een huisgenoot met corona, koorts en/of benauwdheid? Blijf thuis.

Quarantaine is voor veel mensen ingrijpend en daarom soms moeilijk vol te houden. Denk hierbij altijd aan andere mensen die je zou kunnen besmetten. Houd rekening met elkaar, alleen samen komen we hier (gezond) uit.

Update 3-2-2021

Nog even volhouden!

De besmettingscijfers dalen, de vaccinaties komen op gang, de basisscholen gaan weer open en het einde van de crisis lijkt in zicht. Wij zijn ontzettend trots op jullie. Op de manier hoe jullie er als een hechte club mee omgaan en er samen voor zorgen dat er op een veilige manier gehockeyd kan worden. Zo vlak voor de eindstreep merken wij echter dat de oplettendheid enigszins afneemt. Heel begrijpelijk natuurlijk. Ook wij realiseren ons regelmatig dat we net even wat dichter op iemand gaan staan dan handig is en dat wij wat minder alert zijn op al die regels die opgelegd worden om het virus te bestrijden. Om deze reden willen we graag een paar regels opnieuw bij jullie onder de aandacht brengen:

 • Het clubhuis is dicht en enkel toegankelijk voor de volgende zaken: dagelijkse briefing van de corona coördinatoren en EHBO noodgevallen.
 • Voor vergaderingen geniet de voorkeur dat deze online plaatsvinden. Een kop koffie/thee pakken voor een vrijwilliger (corona coördinator/gasttrainer) is wel toegestaan.
 • Eén op één gesprekken met spelers, teambesprekingen, lunchen of schuilen voor de weersomstandigheden is dus helaas niet toegestaan in het clubhuis. We hebben inmiddels een terrasheater aangeschaft en deze staat buiten om je bij kou op te warmen.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan langs de velden. Enkel coaches, begeleiders, scheidsrechters en mensen voor wie het vanuit hun functie noodzakelijk is om aanwezig te zijn op het complex.
 • Heb je net getraind of een wedstrijd gespeeld dien je het terrein direct te verlaten en blijf je niet kijken bij andere trainingen en/of wedstrijden. Als je klaar bent wordt je gezien als toeschouwer.
 • Houd afstand, als volwassenen onder elkaar en als volwassenen tot de jeugdigen vanaf 13 jaar en ouder!
 • Volg de aanwijzingen van de corona coördinatoren op en wees een voorbeeld voor je mede-HCY-er.

Update 26-1-2021

Aangepaste looproutes bij trainingen en wedstrijden
Gelukkig kan iedereen tot 18 jaar nog steeds volop trainen. Daarnaast kan de jeugd onderlinge wedstrijden spelen. Dat betekent wel dat het op de club vaak nog behoorlijk druk is. Om de drukte zo veel mogelijk te spreiden, hebben we een aantal regels die bij de Jongste Jeugd al een tijd lang goed werken, ook voor de andere lijnen doorgevoerd.

 1. Fietsen en scooters worden buiten het hek geparkeerd. Hiervoor is ruimte beschikbaar op het eerste parkeerterrein. Fietsen zijn niet meer toegestaan op het terrein van de club.
 2. Er is een aparte ingang en een aparte uitgang voor spelers en begeleiding die het terrein op komen en verlaten.
 3. Bij binnenkomst loopt iedereen via de linker zijde naar het veld, en na de wedstrijd of training, via de rechter zijde weer het veld af.
 4. Betreed het veld pas nadat het vorige team het veld heeft verlaten. Of start, in overleg met het vertrekkende team, de training aan de andere zijde van het veld.
 5. Kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor degene die zijn of haar keeperstas moet pakken. Toiletten zijn toegankelijk. Toilet bezet? Wacht buiten! Zelfde geldt voor de kleedkamer en lockerruimtes. Er mag slechts 1 persoon per kleedkamer / lockerruimte aanwezig zijn.
 6. Doordat van alle teams bekend is wie er op de club zijn, is het niet meer nodig om te scannen bij binnenkomst.
 7. Verzamel niet eerder dan 30 minuten van tevoren, wanneer je een wedstrijd hebt. Bij een training ben je niet eerder dan 10 minuten van tevoren op de club.
 8. Na de training of wedstrijd verlaat je direct de club.
 9. Voor zowel trainingen en wedstrijden geldt dat de geplande tijdsloten leidend zijn en niet de duur van de wedstrijd. Zorg er dus voor dat je op tijd begint, en op tijd klaar bent.
 10. Tijdens de avondklok zal de veldverlichting 5 minuten voor het eind van de laatste training gedimd worden. Zorg dat je het veld verlaat en laat het netjes achter. Om 20:30 zal de verlichting uitgeschakeld worden.

Uiteraard gelden nog altijd de reeds bekende Corona-regels:

 • als je klachten hebt die lijken op corona blijf je thuis
 • was je handen regelmatig en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, ook rondom het veld
 • houd je aan de quarantainevoorschriften indien iemand in je omgeving ziek is of (jijzelf) getest wordt

Dankzij het naleven van bovenstaande regels, kunnen we blijven sporten. Houd je aan de regels en aan de verzoeken van de Corona-coördinatoren.

Update 22-01-2021

Vanwege de avondklok heeft het wedstrijdsecretariaat het trainingsschema aangepast. Enkele trainingstijden zijn met een kwartier ingekort. Hierdoor is het mogelijk dat alle Jongste Jeugdteams en Junioren kunnen blijven trainen.

De trainingen stoppen uiterlijk 20.30 uur, zodat iedereen tijd heeft om thuis te komen. De aangepaste trainingstijden gaan maandag 25 januari in en blijven van kracht gedurende de geldende maatregelen van de overheid voor wat betreft de avondklok. Het aangepaste schema is zichtbaar in de LISA app.

De overige Corona maatregelen blijven onverminderd van kracht tot en met 9 februari.

Update 14-01-2021

De persconferentie van dinsdag 12 januari bracht geen nieuwe maatregelen of versoepelingen. Het maatregelenpakket zoals dat is benoemd op 14 december blijft in elk geval van kracht tot en met 9 februari. De KNHB buigt zich nu over de gevolgen die dit heeft voor de mogelijke herstart van de competities en komt morgen met meer informatie.

HCY volgt de richtlijnen van de overheid en de hockeybond, waarbij trainingen en interne oefenwedstrijden onder de 18 zijn toegestaan. Voor de weekenden wordt gewerkt aan een planning met clinics, speciale trainingen en wedstrijden in toernooi verband.

Iedereen vanaf 18 jaar mag ook sporten, maar alleen individueel of in groepjes van twee personen en op anderhalve meter. Voor deze senioren-, trim- en veteranenteams die weer willen gaan trainen geldt dat ze eenmalig een mail sturen naar [email protected] met de mededeling dat ze weer willen starten en de maatregelen die ze treffen om de richtlijnen te kunnen voldoen.

Het blijft erg belangrijk om de Coronaregels strikt in acht te nemen. Dus:

 • als je klachten hebt die lijken op corona blijf je thuis
 • was je handen regelmatig en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, ook rondom het veld
 • houd je aan de quarantainevoorschriften indien iemand in je omgeving ziek is of (jijzelf) getest wordt
 • blijf niet onnodig lang op de club: maximaal 10 minuten voor de training en maximaal 30 minuten voor een oefenwedstrijd
 • Na de training of wedstrijd verlaat je direct de club.
 • Er moeten altijd minimaal 1 Corona coördinator zichtbaar aanwezig zijn
 • Het clubhuis, douches en kleedkamers blijven gesloten.
 • In het toegankelijke gedeelte van het clubhuis (achteringang/ kleedkamers) is het verplicht een mondkapje te dragen.

 

Update 14-12-2020

Minister-president Mark Rutte kondigde maandagavond vanuit het Torentje nieuwe coronamaatregelen aan. We zijn helaas nog niet van het Corona-virus af en Nederland gaat daarom in een harde lock-down voor 5 weken.

Wat betekent dit voor de hockey bij HCY?

Voor onder de 18 jaar blijven de regels ongewijzigd. Dat betekent dat er deze week nog getraind en gespeeld mag worden t/m zaterdag. Daarna zijn we gesloten t/m zondag 10 januari: er vinden dan geen (loop-)trainingen, oefenwedstrijden of andere hockeyactiviteiten plaats.In lijn met de nieuwe maatregelen hebben wij besloten dat er vanaf 15 december tot 19 januari géén trainingen of andere gezamenlijke activiteiten plaatsvinden voor 18 jaar en ouder.

De senioren zijn de afgelopen tijd en komende 5 weken extra hard geraakt door de Corona maatregelen. Daarom willen we naar creatieve mogelijkheden kijken om extra activiteiten te bedenken voor de periode ná 19 januari. Heb je zelf ideeën of wil je iets betekenen voor HCY? Bijvoorbeeld een uitdagende bootcamp organiseren? Meld het bij de TC of bestuur, want ook verenigen doen we samen!

Dank voor jullie begrip en medewerking.
#samensterk #samendoen

Update 17-11-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond gelden vanaf donderdag 19 november de volgende Corona maatregelen bij HCY:

 • De regels voor onder de 18 jaar zijn ongewijzigd.
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat hockeyen in teamverband is toegestaan met niet meer dan 4 personen.
 • Een heel veld dient in vakken te worden verdeeld voor groepjes van 4 volwassenen per vak.
 • Zorg voor een duidelijke afscheiding tussen de groepjes.
 • De groepjes mogen niet mengen, ook niet vooraf of achteraf op het terrein. Dat betekent dat oefenpartijtjes niet mogelijk zijn. Iedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden, ook binnen de groepjes.
 • Teams moeten zelf 2 Corona coördinatoren regelen, eentje voor bij het hek en eentje langs de velden.
 • Trainingen alleen op de al vastgestelde tijden van het bestaande trainingsschema
 • Het clubhuis, douches en kleedkamers blijven gesloten

Update 3-11-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond, en de daarin afgekondigde maatregelen, hebben wij besloten dat er de komende twee weken géén trainingen of andere gezamenlijke activiteiten zijn voor leden van 18 jaar en ouder. Dit geldt helaas ook voor de leden uit de A-lijn die de leeftijd van 18 al hebben bereikt en gaat per direct in.

Update 17-10-2020

De gemeente heeft toegelicht dat trainen voor volwassenen (18+) is toegestaan als het hockeyveld in vakken wordt verdeeld en er 4 volwassenen per vak trainen. Daarom een update van de Corona maatregelen bij HCY:

 • Training voor 18+ is per direct toegestaan als een heel veld in vakken wordt verdeeld en er 4 volwassenen per vak trainen.
 • Maximaal 4 personen per groepje.
 • Zorg voor afstand en een duidelijke afscheiding tussen de groepjes.
 • De groepjes mogen niet mengen, ook niet vooraf of achteraf op het terrein. Dat betekent dat oefenpartijtjes niet mogelijk is.
 • Iedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden, ook binnen de groepjes.
 • Teams moeten zelf een corona coördinator regelen voor de handhaving. Dat kan ook een trainer met een herkenbaar hesje zijn.
 • Trainingen alleen op de al vastgestelde tijden van het bestaande trainingsschema
 • De trainingen worden weer verboden als de regels niet voldoende worden nageleefd.

Update 14-10-2020

Het is erg jammer, maar onvermijdelijk. De nieuwe corona maatregelen gaan vanaf 14 oktober 2020 ook in voor HCY:

 • Oefen- en competitiewedstrijden zijn de komende 4 weken niet toegestaan, met uitzondering van onderlinge partijtjes bij de jeugd tot 18 jaar.
 • Trainingen voor alle leden vanaf 18 jaar zijn de komende 4 weken niet toegestaan.
 • Trainingen voor alle leden t/m 17 jaar gaan gewoon door.
 • In de herfstvakantie gaan de trainingen voor alle leden t/m 17 jaar alleen door indien dit door de teams zelf is georganiseerd binnen de eigen trainingstijden.
 • De jeugdteams die willen trainen of een onderlinge wedstrijd willen spelen zorgen zelf voor een corona coördinator.

De overige coronamaatregelen blijven onverminderd van toepassing.

Update 6-10-2020

Naast verzwaring van de coronaregels, nu ook een versoepeling op de volgende 2 punten:

 • De QR scanning is niet meer verplicht voor spelers die trainen en wedstrijd spelen. De schema’s en spelers zijn immers bekend en kunnen desgevraagd opgeleverd worden aan de GGD voor contact- en brononderzoek. Begeleiders (coaches, teammanager en rijouders) moeten zich nog wel registreren.
 • Het is bij uitzondering mogelijk om het clubhuis te gebruiken voor verenigingsactiviteiten, zoals een commissie overleg en/of cursus. Dit op aanvraag bij het bestuur. Teambijeenkomsten in het clubhuis zijn nog steeds niet toegestaan. De horeca gedeelte en kleedkamers blijven uiteraard gesloten en de coronamaatregelen blijven onverminderd van toepassing. Bij het betreden van het clubhuis ten behoeve van een overleg of cursus adviseren wij een mondkapje te dragen.

Update 29-9-2020:

Vanaf vanavond 18.00 uur gelden nieuwe coronamaatregelen op ons complex:

 • Het terrein is niet meer toegankelijk voor toeschouwers
 • Het clubhuis is gesloten voor alle activiteiten
 • Kleedkamers zijn alleen nog toegankelijk voor het gebruik van de lockers.
 • Toiletten zijn enkel nog bereikbaar voor hoge nood en dan alleen de toiletten bij de achteringang.
 • Kom max. 5 minuten voor een training naar de club en maximaal een half uur voor een wedstrijd.
 • Na training of wedstrijd verlaat je direct het terrein
 • Het maximum aantal begeleiders (dat zijn coach(es), een teammanager en rij-ouders) per team is:
  • 3 voor thuisspelende HCY teams (exclusief scheidsrechters)
  • 6 voor bezoekende teams (coach, manager en rijouders)
 • Voor de teambegeleiding blijven vanzelfsprekend de al bestaande maatregelen (1,5 m afstand, QR registratie, etc.) van kracht.
 • Het is niet toegestaan om gezamenlijk, na de wedstrijd, meegebrachte versnaperingen te nuttigen op de club.

Naar verwachting komt de KNHB nog met een nadere update en eventuele aanvullingen; mochten er verdere aanpassingen nodig zijn, dan zullen deze ook op de HCY site gepubliceerd worden.

Wij zijn ondanks de opgelegde maatregelen erg blij dat we kunnen blijven hockeyen.


Corona informatie voor bezoekende teams

Bij HCY gelden de volgende Corona maatregelen voor bezoekende teams:

 • Bezoekende teams bij HCY mogen met maximaal 6 begeleiders komen (coach, manager en rijouders).
 • Bij veldwissel mogen de nieuwe teams pas het veld betreden als de dugout weer vrij is.
 • Registratie via de QR code is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.
 • Spelers en hun begeleiding zijn een half uur voorafgaand aan de wedstrijd welkom.
 • Kom in je hockeykleding naar de club, de kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Teambesprekingen vinden vooraf en buiten plaats.
 • Teamlunches in het weekend zijn niet toegestaan.
 • Vanaf 13 jaar maximaal 4 personen in de dugout en indien van toepassing op 1.5 meter.

Voor meer informatie: [email protected]

Corona informatie voor iedereen

UPDATE 24-9: SAMEN DOEN WE ER ALLES AAN OM VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS TE VOORKOMEN.

Blijf alert en houd je aan de basisregels (bron RIVM):

 • Was vaak je handen met water en zeep, daarna je handen goed drogen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Op HCY doen we er alles aan om je te helpen herinneren aan deze afspraken. Zo hebben we o.a. elke 1,5m een lintje als plaatsbepaling voor de toeschouwers langs de velden, ventileren we het clubhuis goed en hebben we looproutes op het hele complex. We hebben afgesproken dat de teams eerst het veld moeten hebben verlaten voordat de nieuwe teams het veld betreden.

Triage

Maar het meest preventief is het virus buiten HCY te houden en te selecteren voordat iemand binnenkomt. Dit noemen we triage: personen die anderen kunnen besmetten laten we niet binnen. We hebben hiervoor de volgende geboden opgesteld (bron RIVM). Deze geboden zijn niet vrijblijvend en de KNHB benadrukt het belang van naleving hiervan door deze te scharen onder het tuchtrecht (bron KNHB).

1. Je hebt zelf klachten/symptomen van COVID-19 zoals:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Blijf dan thuis en kom niet naar HCY, je bent pas welkom als je een Coronatest hebt ondergaan waarvan de uitslag negatief is.

2. Iemand in het huishouden of gezin heeft koorts en/of benauwdheidsklachten klachten.

Blijf dan thuis en kom niet naar HCY, je bent pas welkom als die persoon met klachten een Coronatest heeft ondergaan waarvan de uitslag negatief is.

3. Je bent positief getest op Corona: het is nu erg belangrijk geen andere mensen te besmetten. Je bent besmettelijk van vlak voordat je klachten kreeg tot en met een week nadat je ziek bent geworden (bron GGD). De GGD geeft je adviezen en het bron-en-contact onderzoek gaat in.

Blijf dan thuis en kom niet naar HCY, je gaat in thuis isolatie en je bent pas welkom 7 dagen na de eerste ziekteverschijnselen. Als die dag niet duidelijk is, houden we de testdag aan als dag 1. En je moet ten minste 24 uur symptoomvrij en 48 uur koortsvrij zijn.

4. Iemand in het huishouden of gezin is positief getest op Corona.

Blijf dan thuis en kom niet naar HCY, je gaat in quarantaine en je bent pas welkom op de tiende dag na het vaststellen dat je huisgenoot Corona heeft. Je vertoont zelf geen symptomen en je bent dus ook minimaal 48 uur koortsvrij.

UPDATE 10-9: AANVULLENDE CORONA MAATREGELEN:

 • Veel mensen op de club betekent meer risico. Dus ga bewust om met je aanwezigheid op de club.
 • Routing: we houden rechts aan bij het betreden en verlaten van het HCY complex.

Aanvullende Corona maatregelen per 2-9 zijn:

 • kleedkamers en douches zijn vanaf heden gesloten. Deze zijn enkel nog toegankelijk om spullen uit de aanwezige lockers te halen.
 • uit spelende teams verzamelen niet meer op HCY.
 • teamlunches in het weekend zijn niet meer toegestaan.
 • er mag door de week maximaal 1 team tegelijk (avond)eten in het clubhuis.
 • bij de training zijn jullie maximaal 10 minuten van te voren aanwezig.
 • vanaf 13 jaar maximaal 4 personen in de dugout en indien van toepassing op 1.5 meter.

Corona regels HCY per 22-8

Algemeen: Houd het gezellig en verantwoord voor iedereen. Safety first, neem je verantwoordelijkheid! Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Ook het handhaven van deze onderstaande regels doen we samen. Spreek elkaar aan en vooral: neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan deze regels te houden. Gebruik je gezond verstand!

Samengevat de belangrijke regels en afspraken op een rij:

1. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een registratie bij het betreden van het sportcomplex. Registratie doe je elke keer opnieuw bij het betreden van het complex. Bezoekers of spelers die zich niet geregistreerd hebben zullen verzocht worden het complex te verlaten.
2. Op de club hangen borden met 5 vragen met gezondheidsvragen en de QR code. Lees deze vragen goed door! Zodra je één van de gezondheidsvragen met 'JA' beantwoordt verzoeken wij je dringend terug naar huis te gaan. Je vormt dan een risico voor besmetting.
3. Als je alle vragen met 'NEE' kunt beantwoorden, registreer je dan door de QR code te scannen met de camera van je telefoon, open de link en vul jouw naam en telefoonnummer in. Deze gegevens worden 2 weken bewaard ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
4. Houd 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden. Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen.
5. De 1,5 meter afstand mag alleen tijdens spelsituaties worden genegeerd maar moet in alle andere situaties ook op het veld gehandhaafd worden.
6. Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar.
7. Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te houden.
8. Normaal spelcontact is tijdens de wedstrijd of training toegestaan voor alle leeftijden.
9. Vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen direct weer de afstandsregels te worden gehanteerd. Dat geldt ook rondom de dug-out, in de kleedkamer en in het clubhuis.
10. Een huddle mag bij de jeugd, maar vanaf 18 jaar mag dit niet tenzij er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden.
11. We geven geen shakehands bij aanvang van de wedstrijd, stickshakes mag wel.
12. Publiek mag aanwezig zijn langs het veld (max. 250 per veld), mits op voldoende afstand.
13. Binnen in het clubhuis en op het terras mag je alleen zitten, ook hier op 1,5 afstand.
14. In het clubhuis mogen maximaal 100 bezoekers. Ook als het regent!
15. Geforceerd stemgebruik, schreeuwen, zingen en spreekkoren is niet toegestaan.
16. Wij verzoeken iedereen de kleedkamers zo kort mogelijk te gebruiken. Kom in je hockeykleding naar de club, hou geen teambesprekingen in de kleedkamers en neem ook hier anderhalve meter afstand in acht. Begeleiders zijn om die reden ook even niet welkom in de kleedkamer.
17. De bestuurskamer op de 1e etage is niet geschikt gebleken voor teambesprekingen van seniorenteams. Gebruik hiervoor het terras of doe dit voor aanvang op het veld.
18. Tijdens rustmomenten en wisselbeurten dienen spelers van 18 jaar of ouder onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook op en rondom de bank. Coaches en begeleiders van 18 jaar of ouder dienen ten opzichte van elke andere persoon afstand te behouden.
19. In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team een of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld. Mocht een team onverhoopt in de problemen komen, schakel dan tijdig met het wedstrijdsecretariaat over de mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd.
20. Positief geteste spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven 10 dagen thuis en nemen niet deel aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten.
21. Bij een positieve test binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team.
22. Gebruik zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk cornermasker. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray waarmee de materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak voor de wisselspelers. Tijdens oefenwedstrijden is het vanzelfsprekend ook mogelijk hiervoor extra tijd in te plannen.
23. Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden.
24. De richtlijnen vanuit de overheid geven aan dat iemand die terugkeert uit een ‘oranje’-gebied dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied.

We zullen elke week monitoren hoe het gaat en of we met deze afspraken de veiligheid op ons complex goed kunnen borgen. Indien aanvullende maatregelen nodig zijn, dan zal dit gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief en de social media van HCY.