Maatregelen COVID-19

Maatregelen COVID-19

Update 17-11-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond gelden vanaf donderdag 19 november de volgende Corona maatregelen bij HCY:

 • De regels voor onder de 18 jaar zijn ongewijzigd.
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat hockeyen in teamverband is toegestaan met niet meer dan 4 personen.
 • Een heel veld dient in vakken te worden verdeeld voor groepjes van 4 volwassenen per vak.
 • Zorg voor een duidelijke afscheiding tussen de groepjes.
 • De groepjes mogen niet mengen, ook niet vooraf of achteraf op het terrein. Dat betekent dat oefenpartijtjes niet mogelijk zijn. Iedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden, ook binnen de groepjes.
 • Teams moeten zelf 2 Corona coördinatoren regelen, eentje voor bij het hek en eentje langs de velden.
 • Trainingen alleen op de al vastgestelde tijden van het bestaande trainingsschema
 • Het clubhuis, douches en kleedkamers blijven gesloten

Update 3-11-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond, en de daarin afgekondigde maatregelen, hebben wij besloten dat er de komende twee weken géén trainingen of andere gezamenlijke activiteiten zijn voor leden van 18 jaar en ouder. Dit geldt helaas ook voor de leden uit de A-lijn die de leeftijd van 18 al hebben bereikt en gaat per direct in.

Update 17-10-2020

De gemeente heeft toegelicht dat trainen voor volwassenen (18+) is toegestaan als het hockeyveld in vakken wordt verdeeld en er 4 volwassenen per vak trainen. Daarom een update van de Corona maatregelen bij HCY:

 • Training voor 18+ is per direct toegestaan als een heel veld in vakken wordt verdeeld en er 4 volwassenen per vak trainen.
 • Maximaal 4 personen per groepje.
 • Zorg voor afstand en een duidelijke afscheiding tussen de groepjes.
 • De groepjes mogen niet mengen, ook niet vooraf of achteraf op het terrein. Dat betekent dat oefenpartijtjes niet mogelijk is.
 • Iedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden, ook binnen de groepjes.
 • Teams moeten zelf een corona coördinator regelen voor de handhaving. Dat kan ook een trainer met een herkenbaar hesje zijn.
 • Trainingen alleen op de al vastgestelde tijden van het bestaande trainingsschema
 • De trainingen worden weer verboden als de regels niet voldoende worden nageleefd.

Update 14-10-2020

Het is erg jammer, maar onvermijdelijk. De nieuwe corona maatregelen gaan vanaf 14 oktober 2020 ook in voor HCY:

 • Oefen- en competitiewedstrijden zijn de komende 4 weken niet toegestaan, met uitzondering van onderlinge partijtjes bij de jeugd tot 18 jaar.
 • Trainingen voor alle leden vanaf 18 jaar zijn de komende 4 weken niet toegestaan.
 • Trainingen voor alle leden t/m 17 jaar gaan gewoon door.
 • In de herfstvakantie gaan de trainingen voor alle leden t/m 17 jaar alleen door indien dit door de teams zelf is georganiseerd binnen de eigen trainingstijden.
 • De jeugdteams die willen trainen of een onderlinge wedstrijd willen spelen zorgen zelf voor een corona coördinator.

De overige coronamaatregelen blijven onverminderd van toepassing.

Update 6-10-2020

Naast verzwaring van de coronaregels, nu ook een versoepeling op de volgende 2 punten:

 • De QR scanning is niet meer verplicht voor spelers die trainen en wedstrijd spelen. De schema’s en spelers zijn immers bekend en kunnen desgevraagd opgeleverd worden aan de GGD voor contact- en brononderzoek. Begeleiders (coaches, teammanager en rijouders) moeten zich nog wel registreren.
 • Het is bij uitzondering mogelijk om het clubhuis te gebruiken voor verenigingsactiviteiten, zoals een commissie overleg en/of cursus. Dit op aanvraag bij het bestuur. Teambijeenkomsten in het clubhuis zijn nog steeds niet toegestaan. De horeca gedeelte en kleedkamers blijven uiteraard gesloten en de coronamaatregelen blijven onverminderd van toepassing. Bij het betreden van het clubhuis ten behoeve van een overleg of cursus adviseren wij een mondkapje te dragen.

Update 29-9-2020:

Vanaf vanavond 18.00 uur gelden nieuwe coronamaatregelen op ons complex:

 • Het terrein is niet meer toegankelijk voor toeschouwers
 • Het clubhuis is gesloten voor alle activiteiten
 • Kleedkamers zijn alleen nog toegankelijk voor het gebruik van de lockers.
 • Toiletten zijn enkel nog bereikbaar voor hoge nood en dan alleen de toiletten bij de achteringang.
 • Kom max. 5 minuten voor een training naar de club en maximaal een half uur voor een wedstrijd.
 • Na training of wedstrijd verlaat je direct het terrein
 • Het maximum aantal begeleiders (dat zijn coach(es), een teammanager en rij-ouders) per team is:
  • 3 voor thuisspelende HCY teams (exclusief scheidsrechters)
  • 6 voor bezoekende teams (coach, manager en rijouders)
 • Voor de teambegeleiding blijven vanzelfsprekend de al bestaande maatregelen (1,5 m afstand, QR registratie, etc.) van kracht.
 • Het is niet toegestaan om gezamenlijk, na de wedstrijd, meegebrachte versnaperingen te nuttigen op de club.

Naar verwachting komt de KNHB nog met een nadere update en eventuele aanvullingen; mochten er verdere aanpassingen nodig zijn, dan zullen deze ook op de HCY site gepubliceerd worden.

Wij zijn ondanks de opgelegde maatregelen erg blij dat we kunnen blijven hockeyen.


Corona informatie voor bezoekende teams

Bij HCY gelden de volgende Corona maatregelen voor bezoekende teams:

 • Bezoekende teams bij HCY mogen met maximaal 6 begeleiders komen (coach, manager en rijouders).
 • Bij veldwissel mogen de nieuwe teams pas het veld betreden als de dugout weer vrij is.
 • Registratie via de QR code is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.
 • Spelers en hun begeleiding zijn een half uur voorafgaand aan de wedstrijd welkom.
 • Kom in je hockeykleding naar de club, de kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Teambesprekingen vinden vooraf en buiten plaats.
 • Teamlunches in het weekend zijn niet toegestaan.
 • Vanaf 13 jaar maximaal 4 personen in de dugout en indien van toepassing op 1.5 meter.

Voor meer informatie: [email protected]

Corona informatie voor iedereen

UPDATE 24-9: SAMEN DOEN WE ER ALLES AAN OM VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS TE VOORKOMEN.

Blijf alert en houd je aan de basisregels (bron RIVM):

 • Was vaak je handen met water en zeep, daarna je handen goed drogen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Op HCY doen we er alles aan om je te helpen herinneren aan deze afspraken. Zo hebben we o.a. elke 1,5m een lintje als plaatsbepaling voor de toeschouwers langs de velden, ventileren we het clubhuis goed en hebben we looproutes op het hele complex. We hebben afgesproken dat de teams eerst het veld moeten hebben verlaten voordat de nieuwe teams het veld betreden.

Triage

Maar het meest preventief is het virus buiten HCY te houden en te selecteren voordat iemand binnenkomt. Dit noemen we triage: personen die anderen kunnen besmetten laten we niet binnen. We hebben hiervoor de volgende geboden opgesteld (bron RIVM). Deze geboden zijn niet vrijblijvend en de KNHB benadrukt het belang van naleving hiervan door deze te scharen onder het tuchtrecht (bron KNHB).

1. Je hebt zelf klachten/symptomen van COVID-19 zoals:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Blijf dan thuis en kom niet naar HCY, je bent pas welkom als je een Coronatest hebt ondergaan waarvan de uitslag negatief is.

2. Iemand in het huishouden of gezin heeft koorts en/of benauwdheidsklachten klachten.

Blijf dan thuis en kom niet naar HCY, je bent pas welkom als die persoon met klachten een Coronatest heeft ondergaan waarvan de uitslag negatief is.

3. Je bent positief getest op Corona: het is nu erg belangrijk geen andere mensen te besmetten. Je bent besmettelijk van vlak voordat je klachten kreeg tot en met een week nadat je ziek bent geworden (bron GGD). De GGD geeft je adviezen en het bron-en-contact onderzoek gaat in.

Blijf dan thuis en kom niet naar HCY, je gaat in thuis isolatie en je bent pas welkom 7 dagen na de eerste ziekteverschijnselen. Als die dag niet duidelijk is, houden we de testdag aan als dag 1. En je moet ten minste 24 uur symptoomvrij en 48 uur koortsvrij zijn.

4. Iemand in het huishouden of gezin is positief getest op Corona.

Blijf dan thuis en kom niet naar HCY, je gaat in quarantaine en je bent pas welkom op de tiende dag na het vaststellen dat je huisgenoot Corona heeft. Je vertoont zelf geen symptomen en je bent dus ook minimaal 48 uur koortsvrij.

UPDATE 10-9: AANVULLENDE CORONA MAATREGELEN:

 • Veel mensen op de club betekent meer risico. Dus ga bewust om met je aanwezigheid op de club.
 • Routing: we houden rechts aan bij het betreden en verlaten van het HCY complex.

Aanvullende Corona maatregelen per 2-9 zijn:

 • kleedkamers en douches zijn vanaf heden gesloten. Deze zijn enkel nog toegankelijk om spullen uit de aanwezige lockers te halen.
 • uit spelende teams verzamelen niet meer op HCY.
 • teamlunches in het weekend zijn niet meer toegestaan.
 • er mag door de week maximaal 1 team tegelijk (avond)eten in het clubhuis.
 • bij de training zijn jullie maximaal 10 minuten van te voren aanwezig.
 • vanaf 13 jaar maximaal 4 personen in de dugout en indien van toepassing op 1.5 meter.

Corona regels HCY per 22-8

Algemeen: Houd het gezellig en verantwoord voor iedereen. Safety first, neem je verantwoordelijkheid! Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Ook het handhaven van deze onderstaande regels doen we samen. Spreek elkaar aan en vooral: neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan deze regels te houden. Gebruik je gezond verstand!

Samengevat de belangrijke regels en afspraken op een rij:

1. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een registratie bij het betreden van het sportcomplex. Registratie doe je elke keer opnieuw bij het betreden van het complex. Bezoekers of spelers die zich niet geregistreerd hebben zullen verzocht worden het complex te verlaten.
2. Op de club hangen borden met 5 vragen met gezondheidsvragen en de QR code. Lees deze vragen goed door! Zodra je één van de gezondheidsvragen met 'JA' beantwoordt verzoeken wij je dringend terug naar huis te gaan. Je vormt dan een risico voor besmetting.
3. Als je alle vragen met 'NEE' kunt beantwoorden, registreer je dan door de QR code te scannen met de camera van je telefoon, open de link en vul jouw naam en telefoonnummer in. Deze gegevens worden 2 weken bewaard ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
4. Houd 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden. Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen.
5. De 1,5 meter afstand mag alleen tijdens spelsituaties worden genegeerd maar moet in alle andere situaties ook op het veld gehandhaafd worden.
6. Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar.
7. Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te houden.
8. Normaal spelcontact is tijdens de wedstrijd of training toegestaan voor alle leeftijden.
9. Vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen direct weer de afstandsregels te worden gehanteerd. Dat geldt ook rondom de dug-out, in de kleedkamer en in het clubhuis.
10. Een huddle mag bij de jeugd, maar vanaf 18 jaar mag dit niet tenzij er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden.
11. We geven geen shakehands bij aanvang van de wedstrijd, stickshakes mag wel.
12. Publiek mag aanwezig zijn langs het veld (max. 250 per veld), mits op voldoende afstand.
13. Binnen in het clubhuis en op het terras mag je alleen zitten, ook hier op 1,5 afstand.
14. In het clubhuis mogen maximaal 100 bezoekers. Ook als het regent!
15. Geforceerd stemgebruik, schreeuwen, zingen en spreekkoren is niet toegestaan.
16. Wij verzoeken iedereen de kleedkamers zo kort mogelijk te gebruiken. Kom in je hockeykleding naar de club, hou geen teambesprekingen in de kleedkamers en neem ook hier anderhalve meter afstand in acht. Begeleiders zijn om die reden ook even niet welkom in de kleedkamer.
17. De bestuurskamer op de 1e etage is niet geschikt gebleken voor teambesprekingen van seniorenteams. Gebruik hiervoor het terras of doe dit voor aanvang op het veld.
18. Tijdens rustmomenten en wisselbeurten dienen spelers van 18 jaar of ouder onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook op en rondom de bank. Coaches en begeleiders van 18 jaar of ouder dienen ten opzichte van elke andere persoon afstand te behouden.
19. In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team een of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld. Mocht een team onverhoopt in de problemen komen, schakel dan tijdig met het wedstrijdsecretariaat over de mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd.
20. Positief geteste spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven 10 dagen thuis en nemen niet deel aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten.
21. Bij een positieve test binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team.
22. Gebruik zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk cornermasker. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray waarmee de materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak voor de wisselspelers. Tijdens oefenwedstrijden is het vanzelfsprekend ook mogelijk hiervoor extra tijd in te plannen.
23. Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden.
24. De richtlijnen vanuit de overheid geven aan dat iemand die terugkeert uit een ‘oranje’-gebied dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied.

We zullen elke week monitoren hoe het gaat en of we met deze afspraken de veiligheid op ons complex goed kunnen borgen. Indien aanvullende maatregelen nodig zijn, dan zal dit gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief en de social media van HCY.