Nieuwjaarsreceptie HCY 13 januari
Ev 1 Januari

Nieuwjaarsreceptie HCY 13 januari


Op zondag 13 januari 2019 nodigen wij jullie uit voor de nieuwjaarsreceptie van HCY. Alle ereleden, leden van verdienste, leden (senior en jeugd!), ouders en/of verzorgers van leden en natuurlijk ook onze sponsoren zijn vanaf 16:15 uur van harte welkom om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar 2019. En verder natuurlijk te genieten van "flappen, bollen en bellen”…. ! Daarnaast wordt er tijdens de nieuwjaarsreceptie traditiegetrouw bekend gemaakt wat de opbrengst van de Grote Club Actie en van de Volvo Clubbonus 2018 is.

   Grote Club Actie
De afgelopen maanden hebben weer veel van onze leden hun best gedaan om zoveel mogelijk loten te verkopen in het kader van de Grote Club Actie. Kunnen we de recordopbrengst van vorig jaar evenaren, of misschien zelfs overtreffen? De opbrengst is inmiddels bekend en tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt de cheque in ontvangst genomen. Maar bovenal worden de beste verkopers in het zonnetje gezet en beloond voor hun grote inzet! De beste verkopers krijgen hiervoor een separate uitnodiging van de GCA commissie, Maaike, Marcel en Robbert.
 
 Volvo Club Bonus
Als partner van de KNHB en hoofdsponsor van hockeytalent geeft Volvo Cars Nederland op landelijk niveau al bijna 20 jaar inhoud aan de band tussen Volvo en hockey. Volvo Cars Nederland keert een bonus uit van € 1.000 aan HCY als een lid of de ouders van een jeugdlid een nieuwe Volvo koopt of least bij onze lokale Volvo dealer, Volvo Niham. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt bekend gemaakt hoeveel Volvo’s er door HCY-leden in 2018 zijn gekocht of geleast en wordt de bijbehorende cheque overhandigd. 
 
Dit alles zal de nieuwjaarsreceptie nog meer inhoud geven en laten zien hoeveel wij allemaal met onze club bezig zijn. Wij hopen dan ook op een grote opkomst!

Namens het bestuur wensen we jullie hele fijne kerstdagen en een mooi, gezellige en een veilige jaarwisseling maar vooral een gezond en sportief 2019!!


Tot 13 januari!
Sjoerd, Tom en Jean.