Meer spelplezier: veranderingen voor Jongste Jeugd
18 Augustus

Meer spelplezier: veranderingen voor Jongste Jeugd

Met de herijking van het hockeyaanbod tot 12 jaar bieden we kinderen een omgeving waarin een veilige en passende ontwikkeling van het kind en het spelplezier nog meer centraal staat. Kort samengevat gaat de KNHB komend seizoen de volgende zaken wijzigen:

 

Onder 8 jaar (huidige F-jeugd)

Blijft 3:3 spelen

Om de spelvreugde te bevorderen wordt er een extra goal toegevoegd (3 in plaats van 2).

Speelduur wordt 2×20 minuten.

We gaan over op spe(e)lregels. In de 3-tallen wordt zoveel mogelijk ruimte geboden om te spelen. Dat wil zeggen dat een spelbegeleider zonder fluit langs de kant staat, kinderen vooral enthousiasmeert en alleen ‘ingrijpt’ als het gevaarlijk wordt.Onder 9 jaar (huidige E6-tallen)

Blijft 6:6 spelen

Het veld wordt qua veldindeling een kwartslag gedraaid. Hierdoor is de lengte breedte verhouding beduidend beter, waardoor het spel voor alle spelers aantrekkelijker wordt.

Speelduur blijft 2×25 minuten.

Ook bij de 6-tallen gaan we over op spe(e)lregels: bij hinderlijk shoot mag het spel worden gestopt, evenals bij gevaarlijk spel en in plaats van de strafbal wordt er een shoot-out gespeeld.Meer informatie is te vinden op de website van de KNHB https://www.knhb.nl/nieuws/herijking-hockeyaanbod-tot-12-jaar-de-presentatie

 

Ook zal er aandacht aan worden besteed bij de start van het seizoen voor specifieke groep die hiermee te maken krijgt (trainer, coach, teambegeleiding)