NIX is de afspraak
23 September

NIX is de afspraak


We staan als sportclub midden in de maatschappij en vinden het belangrijk dat wij een veilige en gezonde omgeving kunnen bieden aan al onze leden. Omdat we een tijdje dicht zijn geweest en we merken dat sommige gedragsregels een beetje weggezakt zijn, willen we graag via deze weg de regels omtrent het drinken van alcohol graag nog even onder de aandacht brengen.

-    Wij schenken géén alcohol aan minderjarigen.
-    Door de week wordt er pas vanaf 18:30 uur alcohol geschonken.
-    Op zaterdag wordt er vanaf 16:00 uur en zondag vanaf 11:00 uur alcohol geschonken.
-    Het is als meerderjarige niet toegestaan om alcohol over te dragen een minderjarige.
-    Het is niet toegestaan drank mee te nemen van buiten de club.
-    Overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan.
-    Als er om legitimatie bij de bar wordt gevraagd dient dit getoond te worden.

Helaas hebben wij ook moeten besluiten dat er op zaterdag geen pitchers meer worden verkocht en dat volwassen, na 16:00 uur, een beperkt aantal drankjes in één keer mogen halen.

Omdat ook de overheidsregels aangescherpt zijn op dit vlak, zullen wij deze regels strakker gaan handhaven en hebben wij ervoor gekozen om ons aan te sluiten bij de NIX18 campagne van de Rijksoverheid.
Het niet opvolgen van de bovengenoemde afspraken of de afspraken in de gedragscode kunnen aanhangig gemaakt worden bij de tuchtcommissie.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/06/nix18-wel-zo-sportief-steunt-vrijwilligers-in-sportkantines-bij-naleven-leeftijdsgrens-alcohol

https://hcypenburg.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=declub_gedragscode