HCY Huisregels

HCY Huisregels

 
 • Huisregels HC Ypenburg

  1. Het complex van HCY is alleen toegankelijk via de toegangshekken aan de voorzijde, het complex is verboden voor onbevoegden.

  2. De velden zijn alleen toegankelijk voor de spelende teams en begeleiders: toeschouwers dienen achter de hekken te blijven.

  3. De velden mogen alleen betreden worden met geschikt (sport)schoeisel.

  4. Het expres slaan van hockeyballen tegen de lage hekken en reclameborden aan de lange zijden van de velden is niet toegestaan i.v.m. schade en geluidsoverlast.

  5. Glaswerk is niet toegestaan op en langs de velden.

  6. Fietsen en bromfietsen dienen in de daartoe bestemde fietsklemmen en stroken geplaatst te worden.

  7. Auto's dienen geparkeerd te worden in de vakken op het parkeerterrein: de politie controleert hierop regelmatig.

  8. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Legitimatie kan worden gevraagd aan personen tot 25 jaar.

  9. Roken in het clubhuis is verboden.

  10. Afval hoort in de afvalbakken, sigarettenpeuken in de asbakken buiten aan de gevel.

  11. Indien op het terras dranken worden genuttigd, dienen lege flessen, glazen e.d. bij de bar te worden terug gebracht.

  12. Het gebruik van het terras is toegestaan tot uiterlijk 0.00 uur, voorkom onnodig lawaai na 22.00 uur.

  13. De aanwezigen gaan correct en respectvol met elkaar om. Geef zelf het goede voorbeeld.

  14. Het gebruik van sociaal onwenselijk gedrag, zoals drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik, agressie, geweld, vandalisme, discriminatie, (seksuele) intimidatie en (sociale media) pesterijen wordt niet geaccepteerd.

  15. Het is niet toegestaan geluidsoverlast te veroorzaken door muziek af te spelen m.b.v. mobiele installaties (boomboxen).

  Het bestuur en de beheerder zijn gerechtigd personen die zich niet gedragen conform bovenstaande regels of zich anderszins misdragen van het complex of uit het clubhuis te verwijderen.

  Den Haag, 27 november 2014

 •