rijp.jpg mb1kampioen2014.jpg wkveld.jpg veld1.jpg image.jpg hagel.jpg jongensb1.jpg terrasmeubilair.jpg esmeelooijen.jpg sakemetjb1.jpg jongstejeugdcopy.jpg 2016_1211_11151400(2).jpg IMG_0963 - Version 2.JPG
Handige links
Webcam
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast


HCY Go


1, 2, 3, HCY Goooooo!

 

HCY Go is een tijdelijke groep leden die hun kennis en kunde willen bundelen om het nieuwe bestuur een vliegende start te laten maken. Dit alles met als doel: om HCY nog mooier en toekomstbestendiger te maken.

HCY go bestaat uit vier werkgroepen: CoördinatieBestuur & TC,Peilstoken Communicatie.

 

Aanleiding

Op 31 oktober jl. traden het bestuur & de technische commissie van HCY af. Het is wenselijk 1 januari 2019 een nieuw (interim) bestuur en technische commissie te installeren. Tijdens de ALV van 5 november jl. heeft een aantal leden het initiatief genomen een "taskforce HCY Go” te starten. Deze groep gaat het proces tot het vormen van een nieuwe bestuur ondersteunen en begeleiden met hun kennis en kunde. Daarnaast stelt zij adviezen en aanbevelingen op voor de nieuwe bestuurders, zodat knelpunten kunnen worden opgelost en het bestuur op een solide en innovatieve manier leiding kan geven. 

 

Vragen, wensen of advies leveren?

HCY Go is door en voor de leden en heeft de hulp van alle leden nodig; ouder, hockeyend lid of op andere manier betrokken bij HCY. Laat via je horen via:

-       mail: [email protected]

-       direct aan de voorzitters van de werkgroepen (zie lijst hieronder)

-       deelname aan de consultatie: de leden zullen actief bevraagd worden langs de velden, bij speciale activiteiten en via mail.

Ambieer je een bestuursfunctie? Meld je dan bij Jasper Bremer via [email protected]

 

Planning

Het nieuwe bestuur treedt aan in januari 2019. De werving van nieuwe bestuursleden start in de komende weken. Ook start volgende week de consultatie van de leden om zoveel mogelijk ideeën, aandachtspunten en suggesties op te halen. De aanbevelingen vanuit de taskforce zullen aan het nieuwe bestuur worden aangeboden. De taskforce houdt dan op te bestaan en kan desgewenst een adviesfunctie blijven vervullen.

 

Nieuws uit de werkgroepen

Elke week geeft taskforce HCY Go een update over de stand van zaken en de werkgroepen via de HCY-nieuwsbrief en website. 

 

Werkgroep Coördinatie – planning, afstemming en voortgang
Aanspreekpunt: Albert Groense

Werkgroep Peilstok - verzamelen, analyseren van knelpunten en ideeën en deze omzetten tot aanbevelingen;
Aanspreekpunt: Robbert Luijpen
Stand van zaken: plan aan het maken over hoe de informatie te verzamelen. Interviewvragen opgesteld, Samen met andere werkgroepen gestart met interviews met (oud) bestuursleden, leden van de Technische commissie en vertegenwoordigers van andere commissies. Voorbereiden van ledenraadpleging.

 

Werkgroep Bestuur en Technische Commissie (TC) – buigt zich over structuur en werking van het bestuur, de profielen en rollen van bestuursleden en werving nieuwe bestuursleden;
Aanspreekpunt: Jasper Bremer
Stand van Zaken: Inventarisatie gestart met wat er op bestuurlijk niveau voorhanden is. Denk aan: statuten, beleidstukken, structuur en profielen. Belangrijk is om te weten welke taken in ieder geval per 1 januari 2019 gedaan moeten worden. Mogelijkheden bekeken hoe en waar nieuwe (mogelijke) bestuursleden te werven.


Werkgroep Communicatie – eenduidige communicatie naar leden over het traject en zorgen dat iedereen en een bijdrage kan leveren
Aanspreekpunt: Babette van der Wijst

Stand van Zaken: Communicatieplan is ontwikkeling. Communicatiekanalen geïnventariseerd. Opstarten communicatie via nieuwsbrief, website en social media. Er is een start gemaakt met aanbevelingen voor duurzame communicatie vanaf 2019.