1. H1 Silvercup 2018 01.jpg 8. terrasmeubilair.jpg 4. mb1kampioen2014.jpg 14. veld1.jpg 13. H1 Silvercup 2018 07.jpg 10. Foto benen.jpg 5. H1 Silvercup 2018 04.jpg 6. esmeelooijen.jpg 11. H1 Silvercup 2018 06.jpg 7. Hockeymeisje 01.jpg 3. H1 Silvercup 2018 03.jpg 9. H1 Silvercup 2018 05.jpg 2. Foto vlag.jpg 15. H1 Silvercup 2018 08.jpg 12. Hockeymeisje 02.jpg
Handige links
Webcam
Hockey.nl
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast


Update blaashal: bezwaar ongegrond verklaard

11-4-2019


NIEUWS OVER DE BLAASHAL: Bezwaar omwonenden ongegrond verklaard

Beste HCY vrienden,

Afgelopen vrijdag heeft de Adviescommissie Bezwaarschriften van de Gemeente Den Haag uitspraak gedaan over het bezwaar dat enkele omwonenden hadden aangetekend tegen de (reeds vorig jaar verleende) vergunning van de blaashal. De blaashal leidt volgens de Adviescommissie niet tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van de omwonenden, mede gezien de tijdelijkheid van de plaatsing. Het bezwaar is daarmee ongegrond verklaard. 

Zoals we allemaal weten is de blaashal voor HCY een belangrijke stap in de sportieve toekomst!
Een eigen blaashal past bij de ontwikkeling van HCY en meer hockeyplezier voor onze leden. 
Hopelijk bevinden we ons nu in de eindfase van dit langdurige (juridische) proces en kunnen we de blaashal het komend seizoen in gebruik nemen.

Handreiking naar onze buren
Het bestuur heeft er begrip voor dat de uitspraak voor de bezwaarmakers een teleurstellende uitspraak is. 
Wij willen als bestuur van HCY deze uitspraak dan ook graag inzetten om opnieuw in contact te treden met onze buren en in het bijzonder degenen die bezwaar hebben gemaakt tegen de vergunning van de blaashal.
Wij willen graag op korte termijn in gesprek gaan om te kijken op welke wijze wij onze buren verder tegemoet kunnen komen. Wij weten dat dit formeel niet nodig is, de vergunning is immers al verleend, toch vinden wij de relatie met onze buren dusdanig belangrijk dat wij ervoor kiezen om in gesprek te gaan om de mogelijke overlast zoveel als mogelijk te beperken.
De gemeente zal daartoe het voortouw nemen, uiteraard informeren we jullie als hier aanleiding voor is. 

Groenhaag
Tijdens het bezoek van Richard de Mos (Wethouder Sport) van afgelopen zaterdag (6 april) hebben we gekeken naar oplossingen die kunnen bijdragen aan de goede relatie tussen HCY en de buren. 
In het bijzonder kan een hoge groenhaag voor veld 2 van grote toegevoegde waarde zijn. Dat zal het zicht op de blaashal beperken of zelfs helemaal wegnemen. De wethouder gaat de mogelijkheden voor groenmaatregelen verder (laten) onderzoeken. Uiteraard laten we het weten als hier verder nieuws over is.  

Oproep aan een ieder
Wij roepen alle leden en betrokkenen bij HCY op om rekening te blijven houden met onze buren. Een goede relatie met onze buren is het belang van iedereen.

Hartelijke én sportieve groeten,
Milco de Frel
namens het bestuur van HCY