Aanvullende corona maatregelen
10 September

Aanvullende corona maatregelenAfgelopen weekend hebben wij onze corona aanpak op de club getest. We zien dat het soms lastig lijkt om te allen tijde 1,5 meter aan te houden. Maar blijf dit a.u.b. doen om het sporten op onze club mogelijk te houden!

Mede door de inzet van corona coordinatoren op zaterdag was het mogelijk om te handhaven. Maar uiteindelijk blijft het ieders eigen verantwoordelijkheid om de bestaande regels na te leven. Zeker nu het coronavirus in onze regio flink oplaait. De volgende aanvullende maatregelen zijn vanaf a.s. zaterdag 12 september van toepassing:
  • Veel mensen op de club betekent meer risico. Dus ga bewust om met je aanwezigheid op de club.
  • Bezoekende teams bij HCY mogen met maximaal 6 ouders (inclusief begeleiding) komen.
  • Bij veldwissel mogen de nieuwe teams pas het veld betreden als de dugout weer vrij is.
  • Routing: we houden rechts aan bij het betreden en verlaten van het HCY complex.
  • Teams mogen in het weekend tot maximaal een uur na de wedstrijd op het terras blijven zitten, zodat de volgende teams voldoende ruimte hebben.
  • Omdat we het aantal mensen in het clubhuis willen verminderen mogen in het weekend mensen alleen in het clubhuis komen om aan de bar te bestellen. Consumpties dienen buiten genuttigd te worden. Je mag dus niet in het clubhuis blijven hangen.
We zullen elke week monitoren hoe het gaat en of we met deze afspraken de veiligheid op ons complex goed kunnen borgen. Indien aanvullende maatregelen nodig zijn, dan zal dit gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief en de social media van HCY. Voor meer informatie: [email protected]