Update kwaliteit/vervanging kunstgrasvelden
20 Mei

Update kwaliteit/vervanging kunstgrasveldenOp 19 februari 2020 hebben we het volgende bericht met jullie gedeeld. 

https://www.hcypenburg.nl/site/default.asp?Option=51&nieuws=2255&menu=1

Een bezoek van de gemeente en de keuringsinstantie KIWA gaf destijds weinig hoop op een spoedige vervanging van de velden 2 en 3.

Afgelopen week ontvingen wij echter de rapporten van de KIWA waaruit bleek dat er wel degelijk reden is om tot vervanging van veld 2 over te gaan en dat veld 3 grondig onderhoud behoeft c.q. ook vervangen dient te worden. 

Met het bovenstaande in ons achterhoofd hebben wij direct contact opgenomen met de gemeente om het verstrekte rapport te bespreken. Hierbij heeft de gemeente aangegeven dat bij vervanging, de velden enkel voor hetzelfde type  vervangen gaan worden (zand voor zand) Hierbij hebben we aangegeven dat we graag willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een tweede waterkunstveld. De gemeente gaf hierbij aan dat de meerkosten voor rekening van de club komen.

De komende twee weken zullen we gebruiken om een globaal beeld te krijgen van de haalbaarheid van een tweede waterveld. Onze bevindingen zullen we vervolgens delen op de aankomende ALV en er zal vervolgens een peiling volgen onder de leden volgen om te bepalen of er genoeg draagkracht is voor een nadere uitwerking van het plan. 

Voor deze uitwerking van het uiteindelijk plan hebben wij jullie hulp nodig. Lijkt het je op voorhand al leuk om mee te participeren in de toekomst van de club? Meld je dan nu aan via [email protected]

Alleen samen kunnen we de club toekomstbestendig maken.