Contributiereglement

Contributiereglement

Contributie

De contributie bestaat uit een basisbedrag en eventueel één of meerdere toeslagen. In de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2019 zijn de volgende tarieven voor seizoen 2019-2020 vastgesteld:

Senioren* Veld € 309
Junioren ABCD* Veld + zaalhockey € 304
Jongste Jeugd E Veld + zaalhockey € 267
Jongste Jeugd 2e jaars F Veld € 209
Jongste Jeugd 1e jaars F Veld € 184
Trimhockey Veld € 224
Trainingslid ABCDE Veld € 179
Trainingslid Senioren Veld € 224
Niet spelend lid - € 147
Gezinscontributie - € 1.003

Toeslagen, kortingen en overige kosten

Toeslag 1e en 2e teams ABCD-lijn € 50
Toeslag competitie trimmers € 25
Korting automatisch incasso** € 25
Toeslag Blaashal ABCDE*** € 55
Entreegeld € 50
Niet tijdig betalen € 12,50

Klik hier voor het contributiereglement. Zie ook de lidmaatschap pagina voor meer informatie.

*) Contributie wordt bepaald door team (A, B, C, etc, veteraan, trim) en niet door leeftijd. Een 16 jarige in H1 betaalt dus senioren contributie, en niet junior.
**) De incassokorting wordt verdeeld over het aantal facturen. De contributie wordt in twee termijnen geheven, dus dat betekent € 12,50 korting per factuur/termijn. Geef je een incasso machtiging af nadat je een factuur hebt ontvangen, dan gaat de incassokorting in bij de eerstvolgende termijn. Wanneer je in de tweede helft van het seizoen lid wordt, dan wordt de gehele contributie geheven middels één factuur en geldt derhalve één deel van de korting ad € 12,50.
***) Deze toeslag vormt geen onderdeel voor de berekening van de familie korting en gaat in vanaf het seizoen dat de blaashal in gebruik wordt genomen.