Contributiereglement

Contributiereglement

Contributie

De contributie bestaat uit een basisbedrag en eventueel één of meerdere toeslagen. Voor seizoen 2020-2021 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

Senioren* Veld € 317
Junioren ABCD* Veld + zaalhockey € 312
Jongste Jeugd E Veld + zaalhockey € 274
Jongste Jeugd 2e jaars F Veld € 215
Jongste Jeugd 1e jaars F Veld € 189
Trimhockey Veld € 230
Trainingslid ABCDE Veld € 184
Trainingslid Senioren Veld € 230
Niet spelend lid - € 151
Gezinscontributie - € 1.030

Toeslagen, kortingen en overige kosten

Toeslag 1e en 2e teams ABCD-lijn € 50
Toeslag competitie trimmers € 25
Korting automatisch incasso** € 25
Toeslag Blaashal ABCDE*** € 55
Entreegeld € 50
Niet tijdig betalen € 12,50

Klik hier voor het contributiereglement. Zie ook de lidmaatschap pagina voor meer informatie.

*) Contributie wordt bepaald door team (A, B, C, etc, veteraan, trim) en niet door leeftijd. Een 16 jarige in H1 betaalt dus senioren contributie, en niet junior.
**) De incassokorting wordt verdeeld over het aantal facturen. De contributie wordt in twee termijnen geheven, dus dat betekent € 12,50 korting per factuur/termijn. Geef je een incasso machtiging af nadat je een factuur hebt ontvangen, dan gaat de incassokorting in bij de eerstvolgende termijn. Wanneer je in de tweede helft van het seizoen lid wordt, dan wordt de gehele contributie geheven middels één factuur en geldt derhalve één deel van de korting ad € 12,50.
***) Deze toeslag vormt geen onderdeel voor de berekening van de familie korting en gaat in vanaf het seizoen dat de blaashal in gebruik wordt genomen.