Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij HCY gaan we zorgvuldig met je gegevens om en daarbij houden wij ons aan de wet. Dat betekent onder meer dat we alleen de gegevens van je verwerken die nodig zijn en dat we je gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens goed beveiligd zijn en dat de toegang tot je gegevens is beperkt tot alleen die personen die de gegevens voor hun taak echt nodig hebben. Gedetailleerde informatie hierover kun je vinden in onze privacyverklaring.

We doen we ons best om zo zorgvuldig mogelijk met vertrouwelijke gegevens om te gaan. Mocht je vragen of opmerkingen hierover hebben, bezwaar willen maken, of situaties tegenkomen die niet door de beugel kunnen, meld het dan via [email protected]

Richtlijnen

Leden en vrijwilligers van HCY kunnen ook met persoonsgegevens in aanraking komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om lijsten met e-mailadressen die coaches en teammanagers gebruiken bij de organisatie van alles rondom de competitie, of gegevens die commissies gebruiken om bardiensten te regelen of scheidsrechters in te plannen. In de richtlijn ‘omgaan met vertrouwelijke informatie’ staat beschreven hoe we verwachten dat er bij HCY omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Foto’s en video’s

Bij HCY vinden we het leuk en belangrijk om onze leden betrokken te houden bij onze activiteiten en om die reden worden foto’s op de website en sociale media geplaatst. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om foto’s van kampioensteams en wedstrijd- en sfeerbeelden. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen privacy en belang van de publicatie. Als je bezwaar hebt tegen de publicatie van een foto, dan kun je bezwaar maken bij [email protected].