Maatregelen COVID-19

Maatregelen COVID-19

Corona informatie voor bezoekende teams

Bij HCY gelden de volgende Corona maatregelen voor bezoekende teams:

UPDATE 10-9:

 • Bezoekende teams bij HCY mogen met maximaal 6 ouders (inclusief begeleiding) komen.
 • Bij veldwissel mogen de nieuwe teams pas het veld betreden als de dugout weer vrij is.
 • Routing: we houden rechts aan bij het betreden en verlaten van het HCY complex.
 • Teams mogen in het weekend tot maximaal een uur na de wedstrijd op het terras blijven zitten, zodat de volgende teams voldoende ruimte hebben.
 • Omdat we het aantal mensen in het clubhuis willen verminderen mogen in het weekend mensen alleen in het clubhuis komen om aan de bar te bestellen. Consumpties dienen buiten genuttigd te worden. Je mag dus niet in het clubhuis blijven hangen.
 • Registratie via de QR code is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.
 • Spelers en hun begeleiding zijn een half uur voorafgaand aan de wedstrijd welkom.
 • Kom in je hockeykleding naar de club, de kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Teambesprekingen vinden vooraf of buiten plaats.
 • Teamlunches in het weekend zijn niet toegestaan.
 • Vanaf 13 jaar maximaal 4 personen in de dugout en indien van toepassing op 1.5 meter.

Voor meer informatie: [email protected]

Corona informatie voor iedereen

UPDATE 10-9: AANVULLENDE CORONA MAATREGELEN:

 • Veel mensen op de club betekent meer risico. Dus ga bewust om met je aanwezigheid op de club.
 • Bezoekende teams bij HCY mogen met maximaal 6 ouders (inclusief begeleiding) komen.
 • Bij veldwissel mogen de nieuwe teams pas het veld betreden als de dugout weer vrij is.
 • Routing: we houden rechts aan bij het betreden en verlaten van het HCY complex.
 • Teams mogen in het weekend tot maximaal een uur na de wedstrijd op het terras blijven zitten, zodat de volgende teams voldoende ruimte hebben.
 • Omdat we het aantal mensen in het clubhuis willen verminderen mogen in het weekend mensen alleen in het clubhuis komen om aan de bar te bestellen. Consumpties dienen buiten genuttigd te worden. Je mag dus niet in het clubhuis blijven hangen.

Aanvullende Corona maatregelen per 2-9 zijn:

 • kleedkamers en douches zijn vanaf heden gesloten. Deze zijn enkel nog toegankelijk om spullen uit de aanwezige lockers te halen.
 • uit spelende teams verzamelen niet meer op HCY.
 • teamlunches in het weekend zijn niet meer toegestaan.
 • er mag door de week maximaal 1 team tegelijk (avond)eten in het clubhuis.
 • bij de training zijn jullie maximaal 10 minuten van te voren aanwezig.
 • vanaf 13 jaar maximaal 4 personen in de dugout en indien van toepassing op 1.5 meter.

Corona regels HCY per 22-8

Algemeen: Houd het gezellig en verantwoord voor iedereen. Safety first, neem je verantwoordelijkheid! Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Ook het handhaven van deze onderstaande regels doen we samen. Spreek elkaar aan en vooral: neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan deze regels te houden. Gebruik je gezond verstand!

Samengevat de belangrijke regels en afspraken op een rij:

1. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een registratie bij het betreden van het sportcomplex. Registratie doe je elke keer opnieuw bij het betreden van het complex. Bezoekers of spelers die zich niet geregistreerd hebben zullen verzocht worden het complex te verlaten.
2. Op de club hangen borden met 5 vragen met gezondheidsvragen en de QR code. Lees deze vragen goed door! Zodra je één van de gezondheidsvragen met 'JA' beantwoordt verzoeken wij je dringend terug naar huis te gaan. Je vormt dan een risico voor besmetting.
3. Als je alle vragen met 'NEE' kunt beantwoorden, registreer je dan door de QR code te scannen met de camera van je telefoon, open de link en vul jouw naam en telefoonnummer in. Deze gegevens worden 2 weken bewaard ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
4. Houd 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden. Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen.
5. De 1,5 meter afstand mag alleen tijdens spelsituaties worden genegeerd maar moet in alle andere situaties ook op het veld gehandhaafd worden.
6. Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar.
7. Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te houden.
8. Normaal spelcontact is tijdens de wedstrijd of training toegestaan voor alle leeftijden.
9. Vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen direct weer de afstandsregels te worden gehanteerd. Dat geldt ook rondom de dug-out, in de kleedkamer en in het clubhuis.
10. Een huddle mag bij de jeugd, maar vanaf 18 jaar mag dit niet tenzij er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden.
11. We geven geen shakehands bij aanvang van de wedstrijd, stickshakes mag wel.
12. Publiek mag aanwezig zijn langs het veld (max. 250 per veld), mits op voldoende afstand.
13. Binnen in het clubhuis en op het terras mag je alleen zitten, ook hier op 1,5 afstand.
14. In het clubhuis mogen maximaal 100 bezoekers. Ook als het regent!
15. Geforceerd stemgebruik, schreeuwen, zingen en spreekkoren is niet toegestaan.
16. Wij verzoeken iedereen de kleedkamers zo kort mogelijk te gebruiken. Kom in je hockeykleding naar de club, hou geen teambesprekingen in de kleedkamers en neem ook hier anderhalve meter afstand in acht. Begeleiders zijn om die reden ook even niet welkom in de kleedkamer.
17. De bestuurskamer op de 1e etage is niet geschikt gebleken voor teambesprekingen van seniorenteams. Gebruik hiervoor het terras of doe dit voor aanvang op het veld.
18. Tijdens rustmomenten en wisselbeurten dienen spelers van 18 jaar of ouder onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook op en rondom de bank. Coaches en begeleiders van 18 jaar of ouder dienen ten opzichte van elke andere persoon afstand te behouden.
19. In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team een of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld. Mocht een team onverhoopt in de problemen komen, schakel dan tijdig met het wedstrijdsecretariaat over de mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd.
20. Positief geteste spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven 10 dagen thuis en nemen niet deel aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten.
21. Bij een positieve test binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team.
22. Gebruik zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk cornermasker. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray waarmee de materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak voor de wisselspelers. Tijdens oefenwedstrijden is het vanzelfsprekend ook mogelijk hiervoor extra tijd in te plannen.
23. Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden.
24. De richtlijnen vanuit de overheid geven aan dat iemand die terugkeert uit een ‘oranje’-gebied dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied.

We zullen elke week monitoren hoe het gaat en of we met deze afspraken de veiligheid op ons complex goed kunnen borgen. Indien aanvullende maatregelen nodig zijn, dan zal dit gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief en de social media van HCY.