Beleid materiaalcommissie

Beleid materiaalcommissie

Nieuw beleid materiaalcommissie

Algemeen

Alle materialen uitgereikt door de materialencommissie zijn en blijven eigendom van de club. Materialen worden in bruikleen ter beschikking gesteld.

Wat doet de materialencommissie?
De materialencommissie is verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte en onderhoud van alle keepers- en trainingsmaterialen zoals ballen, pylonen, strafcornermaskers, etc.
De materialencommissie bestaat uit vrijwilligers en deze kunnen helaas niet 6 dagen in de week aanwezig zijn. Aanvraag voor trainingsmateriaal, keepersmateriaal, te repareren, vervangen of extra materiaal gaat voortaan via een formulier op de website dan wel via de onderstaande procedure. Zie aanvraag materiaal.

Check/Inleverdag
Aan het eind van het seizoen (mei/juni) moeten alle materialen worden gecheckt dan wel ingeleverd, ook door vaste keepers. Deze check/inleverdag zal 3 weken van te voren worden aangekondigd op de website. Kan het team niet aanwezig zijn, dan meld het team dit tijdig. Meldt een team zich niet af, dan kan het materiaal niet tijdig gecheckt, gerepareerd dan wel vervangen worden. Houdt hier dus rekening mee!!! Ter plekke besluit de commissie of het team de materialen kan behouden dan wel moet inleveren en de borg terug ontvangt.

Ophaaldag
Het team wordt voor de start van het nieuwe seizoen opgeroepen om de materialen op te halen indien noodzakelijk tegen betaling van borg. De ophaaldag zal 3 weken van te voren worden aangekondigd op de website. Kan het team niet aanwezig zijn, dan meld het team dit tijdig. Meldt een team zich niet af, dan kan het materiaal niet tijdig verstrekt worden. Houdt hier dus rekening mee!!!

Aanvraag materiaal

Mocht een keeper, een speler, ouder of iemand uit het team een vraag, verzoek of klacht hebben over (keepers)materiaal, dan kan hij/zij dit aan geven bij de teammanager, coach, keeperstrainer of lijnco√∂rdinator. Deze kan vervolgens de vraag doorspelen naar de lijnco√∂rdinator Keepers op [email protected] of naar de materialencommissie. Ook zullen op de site aanvraagformulieren voor keepersmaterialen, trainingsmaterialen en strafcornermaskers komen. Met een formulier kan ook een aanvraag aan de materialencommissie gedaan worden.

Voor de stap keeperstrainer is gekozen omdat de keeperstrainer namelijk samen mét de keeper kan kijken wat nodig is aan (vervangend) materiaal. De trainer kan dan de keeper doorsturen naar de materialencommissie.

Uitgifte lockers, materialen en borg:
Er komt een (digitale) bevestiging van de door de teams betaalde borg en nadere informatie over verlies, schade of slijtage aan de materialen.

LET OP:

De materialencommissie behandeld vanaf heden geen ad hoc of individuele verzoeken meer en zal eenieder wijzen op de bovenstaande procedure.

Alvast hartelijk dank voor ieders medewerking.

Formulieren

aanvraagformulier strafcornermaskers

aanvraagformulier trainingsmateriaal

aanvraagformulier keepersmateriaal