Aanwijzing scheidsrechters

Aanwijzing scheidsrechters

Aanwijsbeleid

Scheidsrechters en spelleiders worden ingedeeld door de scheidsrechterscommissie. De aanwijzing gebeurt via LISA. Uiterlijk op maandagavond staan de scheidsrechters voor het volgend weekend vermeld in het wedstrijdoverzicht op de website. Iedereen die staat opgesteld ontvangt een mail vanuit LISA met de gegevens over de datum en de tijd van de te fluiten wedstrijd.

Aanwijzing:


Jeugdleden uit thuisspelende A- en B-elftallen die in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart worden op zaterdag ingedeeld om jeugdwedstrijden te fluiten. Er wordt voldoende rekening gehouden met voorbereidingstijd voor de eigen te spelen wedstrijd. Indien nodig worden ook spelers van uitspelende teams ingedeeld. A- en B leden met kaart kunnen ook worden ingedeeld als spelleider bij 8-tal jongste jeugd wedstrijden.


Jeugdleden uit thuisspelende A- B- en C- teams die nog geen scheidsrechterskaart hebben worden ingedeeld als spelleider bij 8-tal jongste jeugd wedstrijden. Er wordt dan samen gefloten met een ouder van het jongste jeugdteam.


Ouders en andere vrijwilligers in het bezit van een scheidsrechterskaart worden aangewezen op basis van vrijwilligheid en beschikbaarheid.


Vervanging:


Iedereen die als scheidsrechter of spelleider staat ingedeeld is verplicht om de wedstrijd zelf te fluiten, dan wel voor tijdige en passende vervanging te zorgen.


Vervanging probeer je in eerste instantie binnen je eigen team te regelen. Lukt dat niet, vraag dan om hulp bij je coach of teammanager (jeugd) of aanvoerder (senioren). Zoek vervolgens zélf ook buiten je team naar een vervanger.


In LISA worden alle fluitbeurten geregistreerd. Meld daarom vervanging van scheidsrechters om te voorkomen dat je op korte termijn weer ingedeeld wordt.


Alleen in uiterste nood kan worden afgezegd bij de scheidsrechterscommissie.


Ben je voor langere tijd ziek/zwanger/geblesseerd/met vakantie etc. stuur ons dan even een mailtje naar de scheidsrechterscommissie. Daarmee voorkom je dat je opgesteld wordt.


Niet op komen dagen


Iedereen is verplicht om het wedstrijdschema op de site en/of zijn/haar mail te checken of hij/zij als scheidsrechter staat opgesteld.


Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de registratie van zijn/haar correcte contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummers) in Mijn HCY. Het excuus dat je niet op de hoogte was van een fluitbeurt geldt niet.


Als je niet komt opdagen om de aangewezen wedstrijd te fluiten, krijg je een nieuwe en een extra fluitbeurt.


Bij herhaaldelijk niet komen op dagen voor een fluitbeurt word je voor het spelen van een thuiswedstrijd geschorst. De schorsing wordt door het bestuur uitgesproken.


Degene die te laat bij een wedstrijd verschijnt waardoor de wedstrijd te laat start kan een extra fluitbeurt toegewezen krijgen.


Als binnen één team een of meer leden herhaaldelijk niet op komen dagen dan kan de scheidsrechterscommissie besluiten om voor dat team een of meer wedstrijden geen scheidsrechters aan te wijzen. Het team dient dan zelf voor scheidsrechters te zorgen. Dit om te voorkomen dat teamleden steeds weigeren elkaar te vervangen.