Commissaris van de dag

Commissaris van de dag

Iedere zaterdag en zondag waarop er wedstrijden worden gespeeld is ons clubhuis een druk bedrijf. Spelers, coaches, publiek en scheidsrechters komen en gaan. De leden van de barcommissie zorgen voor een goedlopende bar, ondersteund door ouders van telkens een ander team. Op zaterdagen wordt de wedstrijdtafel bemand c.q. bevrouwd om ieder naar het juiste veld te wijzen. Naast al deze bijdragen is er ook een commissaris van de dag op elke speeldag. Dit is degene die de accommodatie opent, samen met de barcommissaris, die overzicht houdt op het totale verloop van de speeldag, die inspringt waar nodig en aan het eind van de dag alles weer afsluit.
Praktische klussen als zorgen dat de vlaggen (goed) hangen, de toiletrollen worden aangevuld en er aan het eind van de dag geen rotzooi meer op het veld ligt, worden afgewisseld met het beoordelen of de velden bespeelbaar zijn en het beantwoorden van allerlei vragen. Geen enkele dag is hetzelfde.

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden en ouders van leden die eenmaal per seizoen commissaris van de dag willen zijn. Investering is dus één dag per jaar en daarvoor terug krijg je een mooie, intensieve dag op de club, prachtige wedstrijden en de zekerheid dat je een constructieve bijdrage hebt geleverd aan onze club. Laat je niet weerhouden als je geen hockey-ervaring hebt. Alle instructies zijn beschreven, nadere toelichting is natuurlijk beschikbaar en als je wilt, kun je een persoonlijke cursus ‘vlaggen hijsen’ krijgen.

Aanmeldingen graag bij Suzan Verzijden of [email protected]


#Taken commissaris van de zaterdag/zondag

De dienst van de commissaris begint om 08:00u en eindigt uiterlijk om 20:00u. Er zijn drie tijdvakken: van 08u tot 12u, van 12u tot 16u en van 16u tot 20u. Zorg bij wisseling voor een goede overdracht. De barcommissie opent om 08u het clubhuis. De commissaris heeft de volgende taken:

Gedurende de hele dag
 • Eigen mobiel nummer noteren bij de wedstrijdtafel
 • Wedstrijdtafel assisteren bij ontvangst teams
 • CvdD jas aan voor herkenbaarheid
 • Rondje langs de velden: controleren op materiaal en rommel
 • Prullenbakken legen (barcommissie heeft vuilniszakken)
 • Toiletten en kleedruimten controleren

Aan het begin van de dag
 • De velden keuren (zie opmerking)
 • Het materiaalhok openen (met sleutel van de barcommissie)
 • Hoekvlaggen op veld 1 plaatsen
 • Steigerplank-borrelbanken van het slot halen (sleutel in sleutelkastje)
 • Uitreiken Jongste Jeugd materialen (pionnen)
 • Vlaggen hijsen (3 vlaggen bij oefenveld, liggen in wedstrijdhok)

Aan het einde van de dag
 • Vlaggen strijken (3 vlaggen bij oefenveld) en in wedstrijdhok leggen
 • Hoekvlaggen veld 1 in materiaalhok
 • Steigerplank-borrelbanken parkeren en op slot zetten (sleutels in sleutelkastje)
 • Fietsen buiten het hek plaatsen

Velden keuren
Check www.hcypenburg.nl/hockey/bespelen bij vorst en sneeuw voor instructie. Indien velden onbespeelbaar, zo snel mogelijk wedstrijdsecretariaat bellen (06-14240548) + in volgorde van wedstrijdtijden: contactpersonen bezoekende teams (zie overzicht wedstrijdtafel) + coaches eigen teams (zie map wedstrijdtafel). Check vervolgens regelmatig de velden en de bespeelbaarheid en informeer teams.
Bij twijfel: bel bestuurder (zie lijst belangrijke telefoonnummers in de Map Wedstrijdtafel)

Taken commissaris van de MWC

De commissaris van de Mid Winter Competitie haalt de donderdag of vrijdag voorafgaand aan de zaterdag een sleutelbos op bij een van de bestuursleden, voor zover niet zelf in het bezit van sleutels. Stuur bijtijds een mail naar [email protected] voor een afspraak hierover.

 • Hek, materiaalhok en clubhuis openen om uiterlijk 11:15 uur; (uitgaande van start 12.30) de poort moet helemaal open i.v.m. de doorstroming.
 • De CvdD keurt om 11:30 de velden. (Regels m.b.t. het bespelen van de velden bij vorst staan op HCY.nl/Hockey/bespelen velden bij vorst)
 • Indien onbespeelbaar, zo snel mogelijk bericht aan de wedstrijdsecretaris (Jacqueline van Winsen 06 58972686). Zij zorgt voor melding aan de bond (voorstel voor inhaalprogramma volgt later door KNHB) en aan de webmaster voor vermelding op de site. CvdD belt de contactpersonen van de tegenpartijen in volgorde van starttijd van wedstrijden en belt de coaches van onze teams eveneens in volgorde van starttijd. Lijsten zitten in de witte map op de wedstrijdtafel.
 • Als de weersomstandigheden gedurende ochtend verbeteren, controleert CvdD regelmatig de velden en informeert alle betrokkenen (zie boven) als latere wedstrijden wel kunnen doorgaan.
 • Vlaggen hijsen (Rabovlag, KNHBvlag en HCYvlag, liggen in ruimte wedstrijdtafel). De Jumbovlaggen blijven altijd hangen.
 • N.B. Zorgen dat het oefenveldje pas vanaf 8.00 wordt gebruikt.
 • Uitgeven van veldmateriaal voor jj. Staat in wedstrijdtafelkamer.
 • Teams aanspreken op weer inleveren van veldmateriaal bij wedstrijdtafelkamer.
 • Noteren van mobiele telefoonnummer bij wedstrijdtafel.
 • Voorbereidende werkzaamheden bar zo nodig assisteren(koffiemachine aan, bekertjes limonade vullen, hand- en spandiensten wedstrijdtafel, radio aan etc.).
 • Aanspreekpunt, oplossen problemen (al dan niet in overleg met bestuurslid) gedurende de hele dag, maar ten minste tot 11.00 uur en van 16.00 uurtot sluitingstijd op de club zijn.
 • ’s Middags waarnemen voor de scheidsrechter van de dag in samenwerking met wedstrijdtafel. Indien scheidsrechter niet komt opdagen, neemt wedstrijdtafel actie. Als dit niet lukt, neemt commissaris van de dag actie.
 • Om 12.00 uur toiletten controleren: WC-rollenaanvullen, schoonmaken en prullenbakken op de WC’s legen indien nodig.
 • Zorgen dat aan het eind van de dag de velden worden gecontroleerd op achtergebleven materiaal. Materialen als ballen, hoekvlaggen en pionnen terug in materiaalhok. Lege flesjes e.d. naar bar brengen.
 • Helpen lege flesjes en glazen van buiten naar bar te brengen.
 • Volle prullenbakken rond het veld legen (i.v.m. spelen op zondag en wegwaaien).
 • Vlaggen strijken en opruimen in ruimte wedstrijdtafel.
 • Controleren kleedruimten op lopende douches, achtergebleven personen etc.
 • Sluiten alle binnen- en buitendeuren samen met de mensen van de bar (vergeet niet materiaalruimte, zijkanten e.d.).
 • Fietsen die nog op het terrein staan, buiten het hek plaatsen.
 • Sluiten hek terrein.
 • Terugbrengen sleutelbos zelfde dag.