Aansprakelijkheid/boetes geldend bij de verstrekte materialen

Aansprakelijkheid/boetes geldend bij de verstrekte materialen

Aansprakelijkheid ten aanzien van het hangcijferslot en de materialen:

Indien de code van het hangcijferslot vergeten of kwijt is en het slot vervangen moet worden, zullen de aanschafkosten van een nieuw cijferslot van de borgsom worden ingehouden.


De gebruik(st)ers zijn aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan het keepersmateriaal anders dan veroorzaakt door normale slijtage of overmacht. Een keeperset vertegenwoordigt een waarde van € 700,00 tot wel € 1.500,00 afhankelijk van leeftijdscategorie en spelniveau.
Het op orde houden van dit materiaal brengt jaarlijks een aanzienlijke investering met zich mee. Zodra iets stuk dreigt te gaan of is gegaan kan het meestal nog wel gerepareerd worden. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op via het emailadres van de materialencommissie of meldt het de teammanager.

 

Doorberekening bij verlies of beschadiging materialen:

Indien van normale slijtage, dit wordt beoordeeld door de materialencommissie, geen sprake is, of bij verlies van materialen geldt op basis van het onderstaande overzicht een aansprakelijkheid c.q. boete die van de borg wordt ingehouden. In alle gevallen wanneer de kosten hoger zijn dan de borg, beslissen de penningmeester en materiaalcommissie, indien nodig, over het verhalen van de extra kosten op betreffend team.

 

Prijsindicatie locker en materialen:

Onderdeel

Prijsindicatie nieuw materiaal

Inhouding van borg/boete

Hangcijferslot Anbus 165/30

€ 12,00 per stuk

€ 12,00 per stuk

Cornermasker junior

€ 30,00 per stuk

€ 10,00 per stuk

Cornermasker senior

€ 40,00 per stuk

€ 20,00 per stuk

Ballentas (zonder ballen)

Trainingsballen 40 stuks

€ 20,00 per stuk

€ 2,00 per stuk

Er wordt geen tas meer uitgereikt

€ 1,00 per stuk bij inlevering van minder dan 20 ballen

Pionnen 10 stuks

€ 0,50 per stuk

€ 2,50 per 10 stuks

Helm

€ 100,00 tot € 325,00

€ 50,00

Bodyprotector

€ 50,00 tot € 150,00

€ 25,00

Elleboogbeschermers

€ 20,00 tot € 50,00

€ 10,00

Protectiebroek

€ 70,00 tot € 325,00

€ 35,00

Overbroek

€ 30,00 tot € 70,00

€ 15,00

Tok

€ 15,00 tot € 65,00

€ 10,00

Legguards

€ 150,00 tot € 350,00

€ 75,00

Klompen

€ 85,00 tot € 270,00

€ 50,00

Handschoenen

€ 100,00 tot € 300,00

€ 50,00

Keepersshirt

€ 10,00 tot € 12,50

Dan geldende prijs bij nieuwe bestelling

Zaalriempjes

€ 12,50

€ 12,50

Tas

€ 45,00 tot € 110,00

€ 45,00

Hele tas met keepers inhoud

€ 400,00 tot € 1.400,00

Bepaling door penningmeester en materiaalcommissie

 

Controle en/of inlevermoment:
Zorg dat de tas geen privéspullen en andere attributen bevat want deze gaan anders naar de bak met gevonden voorwerpen.

Bij inlevering a.u.b. in of aan de tas een briefje met:
- naam en team;
- de door jouw geconstateerde gebreken of wat er aan de uitrusting gerepareerd dan wel vervangen moet worden;
Vaste keepers moeten op het controle moment verschijnen, want dan kan bepaald worden of de uitrusting behouden kan worden.

Let op!
Bij een niet ingeleverde/aangeboden uitrusting worden geen reparaties of vervangingen uitgevoerd.
Op het niet of niet tijdig inleveren van de materialen aan het eind van het seizoen (deze datum wordt ruim van te voren, minstens 3 weken, op de website van HCY vermeld) staat een boete van € 5,00.