Regels en Beleid

Regels en Beleid

HCY Gedragscode
Hockey is een sport waar sportiviteit en respect voorop staat. Dat willen we graag zo houden. Daarom hebben we een gedragscode opgesteld. In dit document is de gedragscode van de KNBH aangevuld met zaken die HCY belangrijk vindt. HCY wil actief werken aan de bewustwording van de gedragscode bij spelers, begeleiders, trainers, supporters en ouders/verzorgers. De gedragscode is opgesteld zodat iedereen weet welk gedrag van hem of haar is gewenst. Hockey is immers een ontmoetingsplaats waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen spelen. 

Regels
 • Huisregels

 • Reglement van de tuchtcommissie
  In de bijlage is het reglement van de tuchtcommissie per 1 maart 2013 te vinden. hierin staan de tuchtregels zoals die bij Hockeyclub Ypenburg gelden.
  Het contactadres voor vragen is [email protected]

 • Vrijwilligersbeleid
  In de bijlage is het vrijwilligersbeleid per 1 januari 2016 te vinden. Hierin staat het beleid ten aanzien van vrijwilligers bij Hockeyclub Ypenburg.
  Het contactadres voor vragen is [email protected]
  Bekijk ook het manifest voor vrijwilligers bij HCY


 • Privacybeleid

  Privacyverklaring
  Bij Hockeyclub Ypenburg gaan we zorgvuldig met je gegevens om en we houden ons daarbij aan de wet. Dat betekent onder meer dat we alleen de gegevens van je verwerken die nodig zijn en dat we je gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens goed beveiligd zijn en dat de toegang tot je gegevens is beperkt tot alleen die personen die de gegevens voor hun taak echt nodig hebben. Gedetailleerde informatie hierover kun je vinden in onze privacyverklaring.

  Richtlijnen
  Leden en vrijwilligers van Hockeyclub Ypenburg kunnen ook met persoonsgegevens in aanraking komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om lijsten met e-mailadressen die coaches en teammanagers gebruiken bij de organisatie van alles rondom de competitie, of gegevens die commissies gebruiken om bardiensten te regelen of scheidsrechters in te plannen. In de richtlijn ‘omgaan met vertrouwelijke informatie’ staat beschreven hoe we verwachten dat er bij Hockeyclub Ypenburg omgegaan wordt met persoonsgegevens.

  Foto’s en video’s
  Bij Hockeyclub Ypenburg vinden we het leuk en belangrijk om onze leden betrokken te houden bij onze activiteiten en om die reden worden foto’s op de website en sociale media geplaatst. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om foto’s van kampioensteams en wedstrijd- en sfeerbeelden. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen privacy en belang van de publicatie. Als je bezwaar hebt tegen de publicatie van een foto, dan kun je bezwaar maken bij [email protected].

  Vragen, opmerkingen en bezwaar
  Bij Hockeyclub Ypenburg doen we ons best om zo zorgvuldig mogelijk met vertrouwelijke gegevens om te gaan. Mocht je vragen of opmerkingen hierover hebben, bezwaar willen maken, of situaties tegenkomen die niet door de beugel kunnen, meld het dan via [email protected]

 • VOG