nieuwjaarsborrel vanmiddag 16.00uur
Ev 3 Januari

nieuwjaarsborrel vanmiddag 16.00uur

Vanmiddag zijn alle ereleden, leden van verdienste, leden, ouders, vrijwilligers en onze sponsoren van harte uitgenodigd om met elkaar om 16:00 uur het glas met het bestuur te heffen op het nieuwe jaar. Iedereen is van harte uitgenodigd in het clubhuis van HCY. De eindstand van de Grote Club Actie wordt bekend gemaakt, evenals de Volvo Clubbonus over 2017.

verder natuurlijk "flappen, bollen en bellen”….


Tot vanmiddag  14 januari!
namens het bestuur Hans, Jean, Michiel, Remco, Rob, Sjoerd en Tom.